Klub vijećnika Naše stranke Stari Grad dobio je pozitivan odgovor na inicijativu za izradu „Budžeta za građane/ke“, koju je na julskoj sjednici Općinskog vijeća Općine Stari Grad predložio Vibor Handžić.

„Nakon što smo u julu predložili inicijativu da Općina Stari Grad bude prva sarajevska općina koja će izraditi Budžet za građane/ke, ista inicijativa pokrenuta je od strane naših vijećnika/ca i u ostale tri gradske općine. Osim u Starom Gradu, inicijativa je dosad podržana u Centru i Novom Gradu“, objasnila je Jasmina Mršo, inicijatorica izrade Budžeta za građane/ke na nivou općina i članica Naše stranke u Starom Gradu.

„’Budžet za građane/ke’ predstavlja pojednostavljeni i ilustrovani prikaz najbitnijih dijelova općinskog budžeta kako bi građani/ke imali priliku da razumiju budžetsku politiku i da uzmu aktivno učešće u javnim raspravama. Smatramo da je ovo dobar način podsticanja transparentnosti rada općinskih vlasti, jer bitno je da budžet bude razumljiv i građanima i građankama, a ne samo ekonomskim stručnjacima. Ako su u stanju da razumiju budžetski proces, građani onda mogu lakše ostvarivati svoja prava i uvidjeti šta to vlast radi u njihovo ime“, zaključila je Mršo.