Povodom informacije koju je prošle sedmice objavilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo da je u MUP-ovoj akciji “Zadruga” uhapšen i direktor javnog preduzeća “Lokom” Ramiz Duraković, šef Kluba vijećnika Naše stranke u OV Novi Grad, Ibrahim Obhođaš, želi podsjetiti javnost da već duže vrijeme ovo preduzeće u vlasništvu Općine radi na sumnjiv i netransparentan način.

“Kada se usvajao prošle godine Izvještaj o finansijksom poslovanju preduzeća ‘Lokom’ upozoravali smo na niz nelogičnosti. Prije svega u Izvještaju su se navodile stavke poput ‘privremenih i povremenih poslova’ gdje je iznos bio sumnjivo visok, a na naše upite nikada nismo dobili pojašnjenja koji kadar i na koji način je angažovan. Također, u više navrata tražili smo da nam Općina Novi Grad iznese tačnu procjenu vrijednosti poslova koje je davala na povjerenje ‘Lokomu’, međutim, nikada nismo dobili odgovor. S obzirom da ‘Lokom’ upravlja svim sportskim objektima na području općine Novi Grad kao i njihovim parkinzima, Centrom “Safet Zajko” i svim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u Centru i mnogim drugim objektima, postavlja se pitanje kako je moguće da ovo preduzeće svake godine posluje negativno, iako Općina Novi Grad izdvaja svake godine pola miliona KM za pokrivanje gubitaka. Sve ove činjenice su nas navele da svaki put ne podržimo finansijski Izvještaj preduzeća ‘Lokom’, navodi Obhođaš.

Naša stranka pozdravlja interes Tužilaštva Kantona Sarajevo i namjeru da se rasvijetle zbivanja u javnom preduzeću “Lokom” u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo.