Na Šestoj redovnoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zastupnik Naše stranke Ibrahim Delić postavio je nekoliko zastupničkih pitanja.

Prvo pitanje se odnosilo na sječu drveća na početku izgradnje obaloutvrda na relaciji Most žrtava Srebrenice – entitetska linija Novo Goražde, a Delić je od nadležnog ministarstva tražio odgovor na pitanje ko je vlasnik topola i drugog drveća koje se nalazilo na lijevoj i desnoj obali rijeke Drine na mjestu gdje se trenutno izvode zemljani radovi na izgradnji obaloutvrde, te na osnovu čega je izvršena njegova sječa. Zastupnik Naše stranke je, osim toga, pitao ko je izdao rješenje za sječu ovog drveća, kolika je količina posječenog drveta, ko je izvršio njegov premjer i prodaju, te kome je drvo prodano i po kojoj cijeni.

Kad je u pitanju gospodarenje resursima ovog kantona, Delić se obratio Ministarstvu privrede BPK tražeći da mu se dostave sve studije o prirodnim resursima i rudnim bogatstvima kojima kanton raspolaže. Pitanje se prije svega odnosi na studije koje su radili relevantni instituti SFRJ i SRBiH prije 1992. godine.

Kantonalnu inspekciju BPK Goražde Delić je pitao da li je u protekle četiri godine kontrolisala maloljetne osobe u ugostiteljskim objektima, kladionicama i nargila-barovima, koliko je bilo takvih kontrola i šta je nadležna inspekcija preduzela ukoliko je zatekla maloljetne osobe u ovim objektima. Dalje, da li se kontrolišu trgovački objekti koji se nalaze u neposrednoj blizini škola a prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode, te koliko je bilo takvih kontrola i da li su kontrolisani objekti nakon nadzora postupili u skladu sa Zakonom.

Na kraju, Delića je zanimalo koliko je sredstava isplaćeno iz Budžeta BPK Goražde gospodinu Rasimu Sijerčiću u 2017. i 2018. godini kao članu komisije u JP „Bosansko-podrinjske šume“.