harun jasika

Vlada KS donijela je odluku kojom će ukupni godišnji iznos za subvencioniranje kupovine prvog stana mladim bračnim parovima biti 550.000 KM.
Harun Jasika, predsjednik sarajevskog ogranka Foruma mladih Naše stranke, ovu odluku smatra demotivirajućom.
„Ovom odlukom, subvencioniranje mladih je vraćeno na period prije Fortine vlade. To znači ako se za subvenciju prijavi 55 mladih parova, svi će dobiti po 10.000 KM. Ako ih se prijavi više, iznos će biti proporcionalno smanjivan. Za vrijeme šestorke, ta praksa je bila izmijenjena tako da je svaki par koji se prijavi za subvenciju dobijao 10.000 KM, bez obzira na broj prijavljenih.
Sama mogućnost da će dobiti manje od 10.000 KM demotivira mlade da uopšte apliciraju jer im i taj novac malo znači, a sve manje od toga ne znači im gotovo ništa. Posebno je problematična činjenica da subvenciju mogu dobiti samo oni parovi koji kupuju stanove do 100.000 KM. S obzirom na cijene nekretnina u Sarajevu, ti stanovi su rijetki i uglavnom se nalaze na periferiji. Dakle, cilj ove Odluke nije ništa drugo nego smanjiti broj aplikanata i taj mali broj usmjeriti na one trgovce i vlasnike nekretnina skoncentrisane na gradnju stanova male kvadrature na periferiji. Faktički, ovo nije pomoć mladima, nego njima. Ova odluka je antisocijalna, iako ju se želi prodati za socijalnu. Osim toga ona je i antidemografska ali i antiekonomska.
Mali iznos novca koji bi Vlada da dodjeli snažno uslovljava životne i socijalne navike mladih ljudi kao i njihove planove za budućnost i njih se faktički odvraća od traženja subvencije. Pri tome, u kreiranju ove odluke nije učestvovao Savjet mladih Kantona Sarajevo niti su uzete u obzir barem dvije stvari koje bitno odlučuju o perspektivi mladih, a to su finansijska nestabilnost kojoj je ogromna većina mladih izložena, kao i osjećaj nesigurnosti koji ih pretežno motivira za odlazak iz zemlje. Ne da ove stvari nisu uzete u obzir, nego odluka direktno utiče na to da one još jače dođu do izražaja. Zbog toga Naša stranka ovu odluku ne može podržati i zalagat ćemo se da se svakoj mladoj osobi prilikom kupovine stana omogući minimalna subvencija od 10.000 KM.“