Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva usvojen je amandman vijećnika Naše stranke Vibora Handžića koji osigurava podršku u iznosu od 10.000 KM za Biblioteku za slijepa i slabovidna lica.

„Sredstva su preraspodijeljena iz tekuće rezerve gradske uprave, jer tekuća rezerva, recimo, u 2016. godini nije bila potrošena ni 50% od planirane za prvih 9 mjeseci. Grad Sarajevo već godinama učestvuje u finansiranju Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, i definitivno su postojala sredstva da to nastavimo i u narednoj godini. U pitanju je institucija koja svake godine poduzima brojne aktivnosti koje obogaćuju kulturni život slijepih i slabovidnih osoba, i najmanje što možemo uraditi jeste podržati njihov rad”, istakao je Handžić.

Podsjećanja radi, amandmanima vijećnika Naše stranke u javnoj raspravi prepolovljena su sredstva kojim su se finansirale klubovi političkih partija, a u Budžet je vraćeno finansiranje javnih kuhinja, Roditeljske i Sigurne kuće, stipendije za socijalno ugrožene, izrada infrastrukture i signalizacije za slijepe i slabovidne i ostale kategorije osoba sa invaliditetom, projekat zvučne novine za slijepe i slabovidne, kao i grant udruženju koje se bavi potrebama osoba sa Downovim sindromom.