Vijećnik Naše stranke Vibor Handžić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća  podnio je inicijativu da Općina Stari Grad, u saradnji sa Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, organizuje aktivnosti povodom Svjetskog dana osoba sa Down sindromom, 21. marta 2017. godine.

“Budući da se prostorije ‘Mjedenice’ nalaze na području općine Stari Grad, predložio sam i da se naša općina uključi u aktivnosti obilježavanja 21. marta. Svjetska kampanja koja će se voditi na ovaj dan nazvana je ‘Moj glas -moja zajednica’, a tiče se upravo utjecaja osoba sa Down sindromom na sve nivoe vlasti u državama u kojim žive, sa ciljem donošenja potrebnih akata, provođenja projekata i drugih aktivnosti, koje bi im poboljšale kvalitet života i omogućile aktivnu inkluziju u društvo kojeg su dio”, rekao je Handžić.

Vijećnik Naše stranke ističe važnost toga da svi događaji budu otvoreni za javnost.

“Aktivnosti bi mogle biti početi druženjem u prostorijama Općine, koje bi bilo otvorenog karaktera za javnost, radi upoznavanja i informisanja o Downovom sindromu. Također, u našim prostorijama bi učenici sa Downovim sindromom mogli izložiti svoje radove. Kao vijećnik se stavljam na raspolaganje da doprinesem realizaciji  pomenutih aktivnosti”, istakao je Handžić.