Na današnjoj pres-konferenciji na kojoj su predstavljeni prijedlozi izmjena Ustava Kantona Sarajevo, Ustava Federacije BiH i Izbornog zakona BiH, Vibor Handžić, šef Kluba vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću, naglasio je da izmjene koje predlaže Naša stranka imaju za cilj, između ostalog, i promijeniti izbor gradonačelnika i način konstitutiranja Gradskog vijeća u Sarajevu.

„Grad Sarajevo, nakon što se provedu pravni procesi, treba da ima mnogo veći obim nadležnosti, a samim tim i veći budžet na korištenje, pa je sasvim normalna stvar da politiku takve institucije i potrošnju budžetskih sredstava provode oni koji su za to dobili povjerenje građana. Također,  želimo u budućnosti izbjeći sve malverzacije, prebjege i urušavanje povjerenja građana u izborni proces prilikom formiranja Gradskog vijeća i izbora gradonačelnika, o čemu ste svi vi mogli svjedočiti prilikom posljednjeg konstituisanja Gradskog vijeća i izbora gradonačelnika“, kazao je Handžić.

“Samo direktni izbor, paralelno sa povećanjem obima nadležnosti i finansijskih sredstava, može vratiti ugled i dignitet Gradu Sarajevu, a samim tim i omogućiti i njegov bolji razvoj i napredak“, zaključio je Handžić.