Vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, priložili su pojedine komentare u okviru javne rasprave o budžetu Općine Stari Grad Sarajevo. Između ostalog, vijećnik Vibor Handžić je ukazao na nedovoljnu uključenost pitanja vezanih za mlade i obrazovanje u ranije budžete.

“S obzirom na to da je primjetno opadanje interesovanja za stare zanate i da oni polako nestaju smatramo da je važno da se mladi ljudi bave usavršavanjem u tom segment i njihovim očuvanjem. Predložili smo da se u nacrt budžeta za 2015. godinu uvrsti stavka Grant za stipendije učenicima/ama tradicionalnih zanata. Ovaj segmet je važan za Općinu Stari Grad kao turistički centar Sarajeva i kao općinu koja treba održavati tradiciju starih zanata i promovisati ih među mladim ljudima. Također, ulaganjem u stručno obrazovanje učenika/ca olakšava se njihovo zaposlenje”, kazao je između ostalog Handžić.

Handžić smatra da je važna tema u pristupu pitanjima mladih trebala bi biti i evaluacija ranijih projekata i grantova za mlade. “Potrebno je ovaj grant povećati i prilikom dodjeljivanja sredstava fokusirati se na razvojne projekte namjenjene mladima koji će im omogućiti lakše zaposlenje i obavljanje stručne prakse. U prethodnim godinama ovaj grant je iznosio oko 10.000 KM.”

Vijećnik Vedran Grebo je predložio i davanje grant Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica. “S obzirom na teške uvjete rada ove ustanove smatramo da je neophodno povećati grant za pomoć Zavodu kako bi se omogućilo adekvatno obrazovanje jednoj od najosjetljivijih grupacija mladih. U planu udžeta za 2012. grant je iznosio samo 5.000 KM, a u planu budžeta za 2013. godinu 10.000 KM, a u planu budžeta za 2014. godinu 7.000 KM”, zaključio je Grebo.

Iz Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad Sarajevo, su predložene i druge stavke, poput nabavke ulaznica za pozorišne i filmske predstave, kroz grant školama za nabavku ulaznica iz godine u godinu se smanjivao te predlažemo njegovo ponovno povećanje, s obzirom na to da je ulaganje u vannastavne aktivnosti mladih neophodno za njihovo dalje obrazovanje i socijalizaciju, a veliki broj djece nije u mogućnosti da sebi priušti odlazak u pozorište i kino. Analizom budžeta prethodnih godina takođe smo utvrdili da su grantovi za obnovu i izgradnju novih igrališta za djecu mali ili ne postoje. Smatramo da je neophodno ovu stavku uvrstiti u nacrt budžeta kako bi sa mladimo omogućio prostor na kojem će provoditi slobodno vrijeme.