Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz zatražio je od Kolegija i rukovodstva Parlamenta FBiH da na dnevni red stave zakonske izmjene, koje se tiču rada notara.

Gratz se pozvao na odluku Ustavnog suda Federacije o odbacivanju žalbe, koju su pojedini zastupnici uputili na raniju presudu Ustavnog suda, kojom je utvrđeno da je Zakon o notarima neustavan.

„Izmjene Zakona o notarima, koje sam još u maju prošle godine uputio u proceduru, nisu stavljane na dnevni red, a obrazloženje je bilo da je u toku postupak žalbe. Ustavni sud je odbacio žalbu i sada više ne postoje prepreke da se provede presuda Ustavnog suda, kojom je utvrđeno da je postojeći Zakon o notarima neustavan“, kazao je Gratz.

Gratz je dodao da je predložio izmjene, kojima bi se Zakon usaglasio sa Ustavom, i kojima bi bio ukinut monopol koji notari trenutno uživaju u Federaciji.

„Taj monopol je posebno izražen u oblasti pravnih poslova koji se tiču prenosa vlasništva. Izmjene, koje sam predložio, a kojima bi se riješio problem utvrđen presudom, ne tiču se samo Zakona o notarima, već je tu i Porodični zakon, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Zakona o registraciji poslovnih subjekata“, pojašnjava Gratz.

Gratz zaključuje da sama činjenica da se oteže sa provođenjem ove presude sugeriše da strukture unutar vlasti štite neustavne privilegije notara, te poziva javnost, političke subjekte, struku i građane, koji trpe finansijsku štetu zbog postojećeg stanja, da se uključe u ovaj proces i podrže izmjene zakona.