Na inicijativu grupe zdravstvenih radnika, zastupnik Naše stranke u Federalnom parlamentu Dennis Gratz uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Prijedlog izmjena bi se trebao naći na dnevnom redu iduće sjednice Parlamenta.

“Izmjene se konkretno odnose na članove Zakona koji tretiraju oblast palijativne medicine. Cilj nam je predloženim izmjenama pružiti što bolju zaštitu i brigu za terminalno oboljele, za pacijente u završnom stadiju bolesti, kada je već jasno da se bolesnik ne može više vratiti u stanje zdravlja”, objasnio je Gratz, naglasivši da valja raditi na tome da medicina ne bude prostor uskih privatnih interesa, gdje će tretman pacijenata ovisiti o tome koji je njihov ekonomski ili društveni status.

Olivera Sadiković, članica Naše stranke koja je dostavila ključne tačke predložene izmjene Zakona, u čijoj izradi je učestvovao tim zdravstvenih radnika, ističe da je vrijeme da se izgradi zajednički kapacitet za palijativnu medicinu na nivou cijele FBiH.

“Ono što treba biti imperativ je organizovanje  specijalističke palijativne medicine u raznim okruženjima na prostoru BiH, uključujući kućno, ambulantno i stacionarno zbrinjavanje. Kao zemlja koja se nalazi na putu ka EU, moramo biti svjesni stava Vijeća Europe koji kaže da je stvaranje klime prihvaćanja palijativnog zbrinjavanja u zemljama članicama Europske Unije od najveće važnosti. Budući da poboljšava kvalitetu života pacijenata i njihovih porodica suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog prepoznavanja, te procjene i suzbijanja boli, mislim da će naša vladajuća većina u Parlamentu u ovom slučaju pokazati koliko im je bitno da pomognu građanima u suočavanju s najtežim životnim problemima”, rekla je Sadiković.