Zastupnik Naše stranke u Parlamentu FBiH Dennis Gratz uputio je 14 amandmana na Prijedlog zakona o bankama, koji se nalazi u procesu javne rasprave.

Cilj amandmana je, kako kaže Gratz, da se poboljša nadzor nad radom banaka, te definišu obaveze i eliminiraju pravne praznine, ali i da se skinu nepotrebna i štetna ograničenja i kolizije u poslovanju ovih privrednih subjekata.

„Od važnijih amandmana izdvojio bih one koji se tiču izdavanja i ukidanja dozvole za rad bankama. Predložio sam preciziranje kriterija za izdavanje dozvole za rad osnivaču, a koji se odnose na pitanje njegovog ugleda. Zatražio sam da osnivač svoj ugled mora potkrijepiti dokumentacijom o stručnosti, iskustvu, odnosno upravljačkim sposobnostima i dostignućima. Također, tražim da svako ko osniva banku mora dostaviti službeno uvjerenje da nije bio osuđivan i da nisu u toku protiv njega kazneni postupci“, kaže Gratz.

Gratz dodaje da je amandmanom definisao pitanje ukidanja dozvole za rad, u slučajevima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

„Vlada u Prijedlogu pravi razliku između ‘težih’ i ‘lakših’ kršenja u kontekstu pranja novca i terorizma. To ovdje nije samo nepotrebno, već može biti i zbunjujuće. Ni Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ne pravi tu razliku. Tražio sam da se ukidanje dozvole za rad odnosi na banke koje su pravosnažno proglašene krivima za pranje novca ili finansiranje terorizma. Nema se šta tu ‘filozofirati’ o ‘težim’ i ‘lakšim’ kršenjima, to je jasno kao dan“, kaže zastupnik NS-a.

Jednim od amandmana Gratz briše konfuziju koju Prijedlog unosi u oblast nadležnosti za poslovnu strategiju.

„Vlada predlaže da skupštine banaka imaju nadležnost za poslovnu strategiju. To je u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima, kao i drugim mjestima Prijedloga, gdje se jasno kaže da je to nadležnost nadzornog odbora. Isto, tako tražili smo ukidanje diskriminatornih odredbi da neko iz nadzornog odbora mora poznavati službene jezike FBiH i imati prebivalište u entitetu, jer to nije garant dobrog poznavanje kako ekonomske situacije, tako i upravljanja, te može onemogućiti dioničare da postavljaju najsposobnije kadrove“, dodaje Gratz.

Gratz je amandmanski predložio i jasan popis obaveza sekretara banaka, vezano za imenovanja i razrješenja koja vrše, zatim zaštitu ličnih podataka, te uslove za imenovanje u nadzornim odborima.

„Potrebno je obrisati tačku, kojom se u ime ‘ostvarenja interesa banke’ pravda narušavanje Zakona o zaštiti ličnih podataka odnosno pružaju podaci o licima bez njihovog pristanka. ‘Ostvarenje interesa banke’ ne može biti razlog za stavljanje bankarske tajne van snage, kao što mi MUP-ovi ne mogu dobiti podatke o bankovnim računima građana bez sudskog naloga, što je Vlada predložila, a što sam tražio da se briše“, zaključuje Gratz.