Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz uputio je pet amandmana na prijedlog izmjena Zakona o radu, koji je Vlada uputila pred zastupnike na današnjoj sjednici Federalnog parlamenta.

Cilj amandmana je, kako kaže Gratz, „da spriječe Vladu da unese loše odredbe u postojeći Zakon o radu, koji je jedini strukturno dobar zakon, usvojen za vrijeme dosadašnjeg mandata Novalićeve Vlade“.

„Prvenstveno, želimo spriječiti Vladu da, kroz izmjene Zakona o radu, uzme sebi za pravo da sama odlučuje o iznosu minimalne plaće. To se ne može raditi bez dogovora sa radnicima i poslodavcima, Vlada nema pravo na takvu samovolju. Uslov koji amandmanom postavljamo jeste da najniža plata prati rast indeksa potrošačkih cijena, tako da kad cijene rastu – rastu i plaće“, kaže Gratz.

Gratz dodaje da amandmanima nastoji spriječiti i smanjenje novčanih kazni za poslodavce, koji ne isplaćuju plaće u zakonskom roku.

„Važeći Zakon o radu propisuje visoke kazne za kašnjenje isplate plata. Sada Vlada želi smanjiti te kazne u toj mjeri da gube svoj smisao, te omogućiti poslodavcima da ne isplaćuju redovno plaće ako imaju ‘opravdan razlog’, što bi dovelo do loše pozicije i za radnike i za budžetske fondove. Šta je ‘opravdan razlog’, šta može biti opravdan razlog za neisplaćivanje zarađene plaće i kršenje zakona? Očekujemo podršku našim amandmanima, a unošenje loših i mutnih odrebi u zakon neće dobiti podršku Naše stranke“, dodao je Gratz.

Gratz kaže da Vlada „očigledno ne samo da nema više hrabrosti za reforme, već pod pritiskom retrogradnih elemenata u SDA-SBB-HDZ koaliciji pokušava poništiti i postojeće što joj Zastupnički dom Parlamenta kao najviša zakonodavna vlast, koja predstavlja volju i štiti interese građana, ne smije dopustiti“.