Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz reagovao je na odluku Federalne vlade, koja je na današnjoj sjednici, dala negativno mišljenje na Prijedlog zakona o zabrani zapošljavanja užih članova porodice predsjednika i potpredsjednika FBiH i članova VFBiH u javnim organima, koji je uputio početkom ovog mjeseca.

„S obzirom da još uvijek nisam dobio zvaničan odgovor, ne mogu govoriti o detaljima odluke, ali s obzirom da je Vlada jasno istupila sa stavom da je Prijedlog zakona – neustavan, te da svako ‘ima pravo da se zaposli u organima državne službe’ – imam obavezu reagovati. Očigledno je da se Vlada svjesno pravi naivna, jer je svima u BiH jasno da u praksi nemaju svi jednaka prava pri zapošljavanju i da je zbog nepotizma i korupcije apsolutna većina građana diskriminisana u odnosu na vrlo mali dio ljudi, koji su srodnici vladajućih garnitura. Vlada namjerno zanemaruje suštinu ovog Zakona, kojim se samo proširuje zabrana sukoba interesa, jer kada ga ocjenjuje ona polazi od čiste teorije, a ne od stvarnosti koja nema veze s tom teorijom“, kaže Gratz.

Gratz dodaje da kada stvarnost bude makar blizu idealnosti teorije na koju se Vlada poziva, u ocjeni ovog Zakona, onda bi se moglo govoriti protiv njega.

„Kada budemo imali radikalno smanjenu korupciju, i povećanu zaposlenost, kada većina građana bude imala dostojan posao, onda neće biti nepravedno da djeca premijera i članova dobivaju posao u državnoj službi. Dotad, riječ je o nemoralnom, socijalno nesenzibilnom i nepravednom postupanju najviših dužnosnika Vlade. Riječ je o sukobu interesa, o pojavi koju treba jasno zakonom zabraniti“, dodaje Gratz.

Gratz kaže da isti Zakon postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je mnogo manja nezaposlenost i mnogo manji stepen korupcije i nepotizma.

„Vidite, nikom u SAD ne pada napamet da taj zakon proglašava diskriminacijom, jer se u ozbiljnoj ocjeni zakona polazi od problema koji se njime želi riješiti i stvarnosti u kojoj on treba polučiti određene efekte. Kod nas Vlada svjesno ignoriše značaj problema koji pokušavamo riješiti ovim prijedlogom, zbog čega onda dolazi do smiješne tvrdnje – da Federacija ima bolje zakonodavstvo protiv nepotizma od američkog, koje je tobože diskriminatorno“, dodaje Gratz.

Gratz zaključuje da će Vlada moći tvrditi da svako ima pravo na sve, „tek kad smanjimo korupciju i kad smanjimo nezaposlenost na američki nivo, recimo, ispod 5%. A dok budemo imali preko 500 hiljada nezaposlenih i ovoliki stepen korupcije, tvrdnja da će djeca funkcionera biti diskriminisana ako ne budu mogli dobiti posao u državnoj službi – je čisto izrugivanje građanima od strane Vlade“, kaže zastupnik Naše stranke.

„Zakon koji sam predložio nije neustavan. Ne može svako imati pravo na sve, posebno ne oni kojima sistem konstantno daje nezalužene privilegije. U BiH trenutno, recimo, ne može svako proizvoditi oružje – i to naravno nije diskriminacija. Mislim da u postojećoj situaciji rodbini Vlade treba zabraniti zapošljavanje u državnoj službi, pa kad stvarnost bude dobra kao teorija – prihvatit ćemo argument Vlade i ukinuti ga. Zato ću insistirati na usvajanju ovog Zakona i tražim podršku javnosti i građana za njegovo usvajanje“, zaključuje Gratz.