Na poziv Fondacije Friedrich Naumann, zastupnik Naše stranke Dennis Gratz učestvuje na konferenciji „Nova sigurnosna politika za Istočnu Evropu“, koja se održava u Harkivu u Ukrajini.

„Sigurnosna pitanja su u središtu zanimanja evropskih institucija, nakon otvaranja pitanja restruktuiranja globalnih odnosa. Fokus Evropske unije je trenutno na Istočnoj Evropi, Ukrajini i zemljama Baltika, perspektivama migrantske krize na jugu Unije, ali i političkom situacijom na području naše regije. Situacija u Makedoniji i Crnoj Gori, koja je na svu sreću trenutno stabilizirana, pokazala je određene neželjene potencijale. S tim u vezi, sigurnosne politike nisu nešto što možemo uzimati zdravo za gotovo, već moramo uzeti učešće i dati doprinos“, kazao je Gratz.

Gratz je dodao da su aktualna pitanja sajber napada i hibridnog ratovanja, te utjecaja stranih vlada na demokratske procese od značaja i za BiH.

„Integracija BiH u okvire NATO-a je pravi put za ovu državu. To je proces, u koji moramo uložiti punu energiju, tako da ga privodimo ka cilju, odgovorno i bez brzopletih poteza, koji bi unosili strah, a ne povjerenje.  Potezi, kao što su NATO EADARCC vježba za djelovanje u situacijama prirodnih katastrofa, koja je u koordinaciji sa Ministarstvo sigurnosti BiH planirana za septembar, sigurno će doprinijeti kreiranju tog potrebnog povjerenja“, kazao je Gratz.