Federalni zastupnik Dennis Gratz oštro je reagovao na, kako kaže, bezobrazluk federalne ministrice obrazovanja i nauke Elvire Dilberović, koja se posjetom Istanbulu i učešćem u pokretanju škola na bosanskom jeziku u Turskoj, najgrublje izruguje djeci povratnika u RS-u koju izbjegava tokom cijelog trajanja svog mandata.

„Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nije ni feninga planiralo za djecu u Konjević Polju i Vrbanjcima koja zbog diskriminacije i zabrane prava na korištenja naziva bosanskog jezika već tri godine bojkotuju obrazovni sistem u RS-u, a ministrica godinu dana o ovom pitanju nije rekla ni riječ. Istovremeno, obaveze prevoza i plaća nastavnicima za instruktivnu nastavu prebacili su na teret drugim ministarstvima na federalnom i kantonalnom nivou, oslobođajući se tako svog dijela odgovornosti“, kazao je zastupnik Dennis Gratz.

„Pohvalno je pokretanje škola na bosanskom jeziku u Turskoj, ali bi prvo trebali pogledati u svoju avliju i vidjeti šta su federalne institucije uradile u borbi protiv diskriminacije u obrazovanju, umjesto da zvaničnici obilaze projekte koje uspješno realizuju druge države i slave ih kao vlastiti strateški iskorak. Pravo na naziv bosanskog jezika i borba protiv diskriminacije bošnjačke povratničke zajednice se ne vodi na Bosforu, nego na Drini“, zaključio je Gratz.