Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz pokrenuo je na današnjoj sjednici Parlamenta FBiH zastupničku inicijativu za obustavu ad hoc odluka vezanih za finansiranje Grada Mostara i Općine Stolac.

Zastupnik Gratz je zatražio zaustavljanje svih prijedloga izmjena Zakona o budžetima u Federaciji kojim bi se gradonačelniku Grada Mostara i načelniku Općine Stolac, te načelnicima za finansije Grada Mostara i Općine Stolac – dala zakonska osnova da u 2017. godini samostalno donose i provode budžete tih jedinica lokalne samouprave.

„Nosioci vlasti, koji nisu izabrani na izborima i nemaju demokratski legitimitet, ne mogu imati ni pravo da troše budžete, koji su novci svih građana u tim jedinicima lokalne samouprave. Zato Parlament nema pravo da im stvara uslove, u kojima će, bez gradskog/općinskog vijeća i ikakve druge kontrole moći da troše budžetske novce“, dodao je Gratz.

Gratz kaže da se na Mostaru se vidi sva pogubnost i štetnost takve politike.

„U Mostaru građani osam godina nemaju priliku da biraju vlast, neizabrana vlast već četiri godine troši novac bez Gradskog vijeća, a osim što nemaju legitimitet da ga troše – HDZ-ov gradonačelnik i SDA-ov načelnik za finansije to rade i protivno zakonu, na što je ukazala specijalna revizija, koja je upravo na zahtjev Federalnog parlamenta poslana u Gradsku upravu Mostara“, kaže Gratz.

Gratz smatra da će „svako ko glasa za produženje ad hoc finansija u Mostaru i Stocu glasati za status quo, agoniju i održanje vlasti, koje nisu izabrali Mostarci i Stočani, i koje troše novac bez kontrole, protivno interesu stanovnika Mostara i Stoca. Zato pozivamo sve zastupnike i pozicije i opozicije koji žele da Stolac i Mostar ponovo imaju legitimnu demokratsku vlast, da podrže ovu inicijativu“.

„Nakon višegodišnjih apela, i očigledne situacije da SDA i HDZ ne žele izbore, jer im trenutno stanje u kojem mogu da troše novac bez kontrole, nadzora i mogućnosti da budu zamijenjeni na izborima – više nego očigledno je da su izbori u Stocu i Mostaru mogući samo ako se uzurpatorskim vlastima uskrate finansije. Sve dok budu mogli trošiti novac, izbori im neće biti potrebni i blokirat će ih“, zaključuje Gratz.