Nihad Uk

GENERALNI SEKRETAR

Rođen je 1989. godine u Sarajevu, završio je Drugu gimnaziju i Pravni fakultet u Sarajevu. Master studi na katedri za međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu završio  je 2017. g.

Nihad Uk je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Email: nihad.uk@nasastranka.ba
Tell: 033 408 882