Na adresu Foruma mladih pristigao je veliki broj studentskih upita s izraženom sumnjom da će prelazak Univerziteta u Sarajevu na trezorski model finansijskog poslovanja uvjetovati situaciju u kojoj samofinansirajući i vanredni studenti više neće moći realizirati plaćanje svojiih školarina u ratama, tj. da će cjelokupne iznose morati plaćati isključivo u vidu jednokratne uplate ukupnog iznosa. U ime Foruma mladih Naše stranke pitanje je u Skupštini kantona Sarajevo postavio zastupnik Naše stranke Damir Marjanović. Odgovor ministrice obrazovanja da se po pitanju plaćanja stvari neće mijenjati. Plaćanje na rate ostaje.

Iz Foruma mladih kažu da su sretni kad ih se prepozna kao adresu za rješavanje problema mladih, makar to bio i dolazak do informacija koje ih se tiču te da će i dalje biti otvoreni svim mladima bez obzira da li su članovi i simpatizeri Naše stranke ili ne.