Na sastanku Foruma mladih Naše stranke u Sarajevu izabrano je novo rukovodstvo, na čelu sa predsjednikom Farisom Šehovićem i potpredsjednikom Harisom Skrobanovićem.

Dosadašnja predsjednica Foruma mladih Sarajevo Lamija Tiro i potpredsjednik Redžo Lemezan postaju koordinatori foruma mladih Naše stranke u Sarajevu, Visokom, Goraždu, Zenici, Tuzli i Bihaću.

„Zahvaljujem se dosadašnjem rukovodstvu – predsjednici Lamiji Tiro i potpredsjedniku Redži Lemezanu, koji su uspješno spajali svoj vijećnički rad sa radom u Forumu mladih, te su nam omogućili da naslijedimo jako stabilno stanje. Hvala svim članovima Foruma, koji su mi ukazali povjerenje da budem prvi među jednakim u ovoj grupi motiviranih mladih ljudi, posvećenih borbi za socijal-liberalne ideje“, kazao je Šehović.

Šehović dodaje da o značaju Foruma mladih dovoljno govori činjenica da su u njegovim okvirima svoj politički angažman počeli sada već etablirani članovi poput Albina Zuhrića, Lamije Tiro, Nihada Uka i Vibora Handžića.

„Optimističan sam zbog činjenice da ću imati podršku od potpredsjednika Harisa Skrobanovića, kojeg izuzetno uvažavam, i članstva u čijim redovima je mnogo kvalitetnih mladih ljudi. Rođen sam 1996. i predstavljam generaciju rođenu poslije rata, koja želi bolje sutra i danas, neopterećenu prošlošću i podjelama. Cilj nam je pokretati i usmjeravati aktivnosti Naše stranke, koje se tiču mladih ljudi – svi znamo kakva je situacija u BiH za mlade ljude, mnogo je problema – na nama je da iznađemo mnogo efektnih rješenja“, zaključio je Šehović.