Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Edin Forto podnio je amandmane na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

“Prvi od amandmana tiče se uzimanja u obzir ekskluzivnog prava ponuđača koji imaju već postojeću infrastrukturu za realizaciju projekata u oblasti koncesije. Osim toga, amandman podrazumijeva i davanje prednosti preduzećima koja imaju uposlena lica sa invaliditetom. To je socijalna komponenta u kojoj se ogleda briga o osobama sa invaliditetom, a  direktno se veže za direktive Evropske unije koje su trenutno u procesu usvajanja i u Hrvatskoj. Mislim da moramo preuzeti na sebe odgovornost i početi da ubacujemo bitne dijelove direktiva kako bi naši zakoni bili uskladu sa zakonima EU, pogotovo kada to ide na korist najugroženijim kategorijama našeg stanovništva”,  ističe Forto.

Amandmani se odnose i na postavljanje resornog ministarstva kao nadležnog prilikom dodjele koncesija, ali i na situacije vezane za potpisivanje novih ugovora o koncesiji.

“Prilikom dodjele koncesija dosad su se uključivala i druga ministarstva što samo povećava administritativni dio posla, a dovodi i dio štetnih posljedica za koncesionara. S obzirom da je i mišljenje pravobranilaštva da o koncesiji treba odlučivati nadležno ministarstvo, mislim da tekst zakona trebamo uskladiti sa tim mišljenjem. Osim toga, treći amandman koji sam podnio predviđa da Vlada Kantona bude dužna pod istim uslovima ponuditi novi ugovor koncesionaru koji je uredno ispunio prethodni ugovor, a ukoliko on odbije taj novi ugovor onda je Vlada dužna pokrenuti redovan postupak dodjele koncesije. Mislim da ćemo tako zaštititi tržišnu stabilnost i spriječiti dodjeljivanja samoinicijativnih ugovora koji donose brojne zloupotrebe”, zaključio je Forto.