Činjenicu da Ministarstvo kulture FBiH i Vlada FBiH i nakon tri sedmice ignoriše izraze nezadovoljstva u javnosti i žalbe najznačajnijih kulturnih institucija u vezi sa Javnim pozivom za transfer za kulturu od značaja za FBiH, federalni parlamentarac Naše stranke Edin Forto ocijenio je kao nedopustivo narušavanje demokratske prakse i najavio da će federalni zastupnici NS-a na idućoj sjednici Parlamenta tražiti hitno izjašnjenje Vlade po ovom pitanju.

„Ministrica kulture Zora Dujmović (HDZ) mora poštovati načela demokratskog odlučivanja i odgovoriti na žalbe koje su uputile ugledne bh. institucije kulture. Svaka druga reakcija ministrice i Vlade je nedopustiva, a posebno ultimatum koji stavljaju pred navedene institucije – da će im biti suspendirana sredstva ako ne potpišu ugovore, odnosno ako nastave iznositi svoje mišljenje i budu branili svoje principe“, kazao je Forto.

On je ocijenio i same rezultate Javnog poziva kao poražavajuće, jer je očigledno da su krojeni od strane politika čiji je cilj da imaju tri plemenska zbora manifestacija, koje ne komuniciraju međusobno i daju sliku o BiH kao o etnički podijeljenoj državi. Tradicionalne manifestacije treba podržavati, ali ne na radikalnu štetu onih koje su od međunarodnog značaja.

Indikativno je, po Fortinom mišljenju, da institucije kojima je sasječen budžet na posljednjem Pozivu kao zajednički imenilac imaju činjenicu da su međunarodnog karaktera i da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu po svijetu kao zemlju koja ima potencijal da bude moderna evropska država. „Paradoks je da Vlada koja ima evropsku retoriku sankcioniše rad takvih institucija“, zaključio je Forto