Predstavnici Naše stranke pokretali su više puta inicijative prema općinskim, gradskoj i kantonalnoj vlasti za poboljšanje sistema protivpožarne zaštite i osiguranje potrebne opreme za vatrogasce.

S tim u vezi, kao i u vezi sa posljednjim slučajem požara, kantonalni zastupnik Naše stranke Edin Forto obnovit će aktivnosti Naše stranke, sa zahtjevom za zajedničko izdvajanje sredstava za osiguranje opreme za gašenje požara u neboderima.

“Na 13. sjednici Gradskog vijeća u prethodnom mandatu, Naša stranka je tražila zajedničko djelovanje općina, Grada i Kantona na poboljšanju sistema protivpožarne zaštite, dajući jasne smjernice. Postojala je ranija odluka o nabavci adekvatne opreme za gašenje požara u neboderima, pitanje je zašto to nije provedeno. Trenutno, Profesionalna vatrogasna brigada je limitirana je u gašenju požara na objektima više spratnosti. Spašavanje iz unutrašnjosti objekta je limitirana i duže traje, a vanjsko gašenje vodenim mlaznicima se ne može obavljati na objektima koji imaju više od osam spratova”, kazao je Forto.

Fortin prijedlog općinama je da osiguraju sredstva za nabavku posebnih liftova za gašenje požara za zgrade visine do 52 metra.

„Potrebno je okupiti načelnike svih sarajevskih općina, te sporazumom podijeliti odgovornost, s obzirom da je riječ o aparaturi čiju cijenu teško da će jedna jedinica lokalne samouprave moći podnijeti. Ne možemo čekati da se teške nesreće dešavaju, pa da onda reagujemo. O ovome limitiranosti PVB-a sam govorio ranije. Svaka čast našim hrabrim vatrogascima koji pod teškim uslovima spašavaju živote, a vlasti su te koje im moraju olakšati posao”, zaključio je Forto.