Zastupnik Naše stranke Edin Forto je na 21. sjednici Skupštine KS pokrenuo pitanje potencijalnog sukoba interesa novopostavljenog člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje (ZZO) Esada Hrvačića.

U odgovoru koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo stoji da je Hrvačić bio advokat GRAS-a, da je zastupao GRAS-a protiv ZZO-a i da je otkazao to zastupanje tek 13. oktobra ove godine.

„Problem je što je na mjesto člana Upravnog odbora ZZO-a imenovan tačno 1. septembra, što znači da je skoro mjesec i po dana bio advokat tužbe protiv ZZO-a i istovremeno član Upravnog odbora istog tog ZZO-a čije interese treba da štiti. Kao advokatu mu je bio interes da dobije tužbu, kao članu UO interes mu je bio da se ZZO odbrani od tužbe. Riječ je o očiglednom sukobu interesa“, kazao je Forto.

Riječ je o tome, kaže Forto, da je Hrvačić kao član UO imao pristup svim informacijama u ZZO-u, koje je onda mogao koristiti kao advokat tužioca protiv ZZO-a.

„Ogroman je problem i što je sam Hrvačić, u konkursnoj proceduri dostavio ovjerenu izjavu da ne postoji sukob interesa, a očigledno je iz samog odgovora Ministarstva da je bio u sukobu interesa. Također, pitanje je šta bi bilo da nije došlo do intervencije građana, koja je dovela do otkazivanja njegovog zastupanja protiv Zavoda“, kaže zastupnik Naše stranke.

Hrvačićeva izjava da „tu nema sukoba interesa“, jer GRAS zastupa kao advokat i nema u tome ličnog interesa, važila bi – kaže Forto – samo kad inače advokati ne bi zastupali klijente na sudu za novčanu naknadu.

„U svakom slučaju, ako GRAS pobijedi u parnici, advokat Hrvačić ima pravo na naknadu koja se u ovakvim slučajevima mjeri desetinama hiljada maraka. Može on sada reći da neće naplatiti to što je bio advokat, ali ostaje pitanje – šta bi bilo da se nije uključila javnost? I ne može javnost da radi posao sistema. Ovdje je zakazao sistem, koji mu je dozvolio da istovremeno i tuži i brani ZZO, i neko mora odgovarati“, objašnjava Forto.

Zastupnik Naše stranke zatražio je od Vlade KS i Ministarstva zdravstva da objave koje je tijelo nadležno za utvrđivanje sukoba interesa u ovom slučaju.