Vijećnik Naše stranke Sanski Most, Ermin Osmanagić, uputio je inicijativu u Općinskom vijeću Sanski Most da se otvori Ured za dijasporu, preko kojeg bi Općina komunicirala sa građanima i građankama Sanskog Mosta koji žive i rade u inostranstvu.

Općina Sanski Most je općina čiji veliki broj stanovnika živi i radi u inostranstvu, ali su vezani za svoj kraj i žele doprinijeti njegovom razvoju, a lokalna vlast nikada nije prepoznala kapacitet i potencijale naše dijaspore.

“Otvaranje ureda ove vrste, bi omogućilo institucionalno povezivanje naše dijaspore i lokalne uprave. Ured za dijasporu bi pružao pomoć i podršku sanskoj dijaspori u prevazilaženju administrativnih barijera i procedura radi pribavljanja određene dokumentacije. Također, svrha ureda bi bila aktivnije uključivanje dijaspore u život općine u oblastima privrede, kulture, turizma, umjetnosti i sporta”, rekao je Osmanagić.

Kako Osmanagić ističe, kroz Ured za dijasporu bi se prevashodno uspostavljala veza sa građanima u inostranstvu i njihovim organizacijama i udruženjima, mapirala udruženja klubovi i zajednice stanovnika iz Sanskog Mosta u dijaspori, te razvijala kulturna, privredna i sportska saradnja.

“Otvaranje ovog Ureda ne mora značiti i povećanje ionako glomazne općinske administracije, jer se kvalitetnom sistematizacijom od postojećih službenika može formirati tim za rad u ovom Uredu”, zaključuje Osmanagić