Enisa Spahić, vijećnica Naše stranke u Općini Novi Grad, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je dvije inicijative koje se tiču sigurnosti saobraćaja.

Prva se odnosi na izgradnju trotoara u ulici Senada Poturka Senčija – ispred dvije dobrinjske gimnazije.

Druga se tiče postavljanja ležećeg policajca u Ulici  Republike Bugarske, kod Franjevačke teologije.

„Na oba mjesta kretanje pješaka je intenzivno, a njihova sigurnost upitna. Činjenica da se u najvećoj mjeri radi o đacima i studentima trebala bi ubrzati rješenje ovog problema“, rekla je Spahić.