Građani opštine Novi Grad koji žive uz donji tok rijeke Dobrinje nemaju priliku da svakodnevnicu obogate rekreativnim sadržajima koji bi bili besplatni. Rješenje nudi Enisa Spahić, vijećnica Naše stranke.

“Dio naše opštine, koji obuhvata donji tok rijeke Dobrinje je neuređen, neosvijetljen, neiskorišten, a građani imaju sve veću potrebu za zdravim načinom života. Uređenje ovog dijela privukao bi veliki broj sugrađana svih uzrasta u vremenu odmora i rekreacije koji žive u kolektivnoj i individualnoj gradnji naselja Saraj Polje, Dobrinja 5 i Aerodromsko naselje. Ono što vidim kao rješenje je šetalište čija bi realizacija iziskivala uređenje u smislu asfaltiranja, osvjetljenja, postavljanja određene vrste mobilijara i sl”, rekla je Spahić.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća s tim u vezi podnijela je inicijativu kojom traži izradu projektne dokumentacije za izgradnju šetališta na pomenutoj lokaciji.