Općina Novi Grad raspisala je Javni poziv o dodjeli novčane pomoći za nabavku GPS narukvica djeci/osobama sa teškoćama u razvoju /invaliditetom/ sa područja Novog Grada.

Rezltat je to zalaganja Enise Spahić, vijećnice Naše stranke u Općini Novi Grad.

„Radi se o mom amandmanu na budžet, još iz decembra 2018. godine. Mogu samo reći da se isplatilo čekati i da sam presretna. Ove narukvice povećat će sigurnost korisnicima, tj. djeci i njihovim starateljima. Staratelji će u svakom trenutku znati gdje su im djeca a sama djeca neće osjećati nikakav teret zbog toga što ih nose. Moram reći da je u Americi na snazi zakon kojim se do 2022. predviđa potrošnja 22 miliona dolara za nabavku GPS uređaja u svrhu starateljske pratnje djece iz autističnog spektra. To je primjer kojem moramo težiti, a Općina Novi Grad je na tom putu napravila mali korak“, rekla je Spahić.