Elvis Vreto, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža, na posljednjoj sjednici Vijeća skrenuo je pažnju na postupke načelnika Općine Senaida Memića koji marginaliziraju Vijeće.

“U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo da se putem medija načelnik obraća javnosti i najavljuje velike projekte na Ilidži, konkretno tramvajsku prugu Ilidža – Hrasnica s navođenjem rokova kako će ista biti završena do septembra ove godine. S druge strane, Općinsko vijeće nije do sada vodilo nikakvu raspravu o ovom pitanju osim što je parlamentarna većina (SDA – SBB) usvajajući budžet za 2018. uvrstila u njega stavku u iznosu od minornih 5.000,00 KM za izgradnju pruge. Kanton je u svom budžetu navodno planirao stavku od 2,5 miliona KM, a to sve kad se sabere nije dovoljno za realizaciju najavljenih aktivnosti jer se moglo zaključiti iz izjava načelnika da je projekt vrijedan oko 15 miliona.

Općinski vijećnici i vijeće više je saznalo o tim aktivnostima putem medija, čitajući saopštenja načelnika. Smatram da je to nedopustivo i da se pod hitno mora organizovati posebna sjednica Općinskog vijeća, tematska ili slično, kako bi Vijeće imalo kvalitetan uvid u plan, studiju, način realizacije, potrebna sredstva, kako bi u skladu sa svojim nadležnostima bilo aktivni sudionik procesa, a to mu je i obaveza”, rekao je Vreto.

Isti slučaj je i s pričom o statusu Općine Ilidža. Paralelno s načelnikovim prijedlogom da Ilidža dobije status Grada postoji i vijećnička inicijativa da se Ilidža pridruži kao općina Gradu Sarajevu: “Općinsko vijeće mora prezeti na sebe da otvori raspravu o ovim temama i zauzme stav shodno svojim nadležnostima, a koje se poprilično degradiraju ovakvim djelovanjem načelnika”, kaže Vreto.

Sve velike teme i ideje, kako o projektima i statusnim pitanjima, treba pod hitno da raspravi Općinsko vijeće i zauzme stav. Trenutni pristup je neozbiljan i može se posmatrati kao tema koja je potrebna u izbornoj godini, a u konačnici neće se uraditi ništa – generalni je stav Općinskog odbora Naše stranke Ilidža.

Načelnik je usmeno odgovorio da se slaže da se treba posebna sjednica održati. Na svoje obećanje će biti kontinuirano podsjećan.