SLUŠAJ ME

Na zadovoljstvo velikog broja građana Hrasnice, Ilidže i područja koja gravitiraju ovim mjestima, Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva saobraćaja dala odobrenje za privremenu registraciju autobuske linije na relaciji Hrasnica – centar Grada (stanica Drvenija). Prijevoz na ovoj liniji će u omjeru polazaka 50:50 obavljati KJKP “Gras” i “Centrotrans”, a cijenu karte na pomenutoj liniji će Vlada utvrditi nakon što se utvrde maršruta i stajališta na pomenutoj liniji.

Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Elvis Vreto je izrazio naročito zadovoljstvo ovom odlukom Vlade, budući da je u januaru ove godine podnio zastupničku inicijativu za uvođenje ove linije. „Ovo je bila jedna od mojih prvih inicijativa a kasnije sam je dopunio anketom – istraživanjem o potrebi autobusne linije koja bi povezala Hrasnicu sa centrom grada. Istraživanje je obavila grupa mladih ljudi na čelu sa Tajrom Hadžić i ovim putem im zahvaljujem“, kaže Vreto.

Osim što je dokazalo potrebu građana za ovakvom linijom, spomenuto istraživanje je pokazalo i kako bi direktna autobusna linija od Hrasnice do centra Sarajeva imala pozitivne implikacije na okoliš. Poboljšanjem autobusnog saobraćaja se smanjuje broj vozila na cestama, te se smanjuju i gužve i emisija CO2. Istraživanje je pratila i peticija za uvođenje linije Hrasnica – Centar koju je potpisalo 750 građana općine Ilidža.

Pozdravljajući odluku Vlade KS, Vreto ističe kako je ovo pravi primjer djelovanja vlasti u interesu zajednice, ali i kvalitetnog parlamentarnog djelovanja utemeljenog na stručnom ispitivanju potreba građana.