Elvis Vreto, zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, tražio je da se u budžetu Kantona za 2020. godinu planira iznos od minimalno 200.000 KM kao sufinasiranje izgradnje višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža  namijenjenog za  dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

„Značaj izgradnje centra je višestruk, od potrebe za dječijim vrtićem do činjenice da na teritoriji Općine Ilidža ne postoji centar za djecu sa poteškoćama u razvoju kao ni centar za zdravo starenje. Tražim  od Vlade i Minstarstva obrazovanja da usvoji i implementira inicijativu sufinansirajući navedenim sredstvima izgradnju u saradnji sa Općinom Ilidža. Općina Ilidža još 2018. godine izradila idejno rješenje, organizovala javnu prezentaciju izgleda budućeg objekta i jasno istakla opredijeljenost za izgradnju višenamjenskog objekta u naselju  Pejton“, rekao je Vreto.