Elvis Vreto – Ilidža

0
1429
[lvca_team style=”style2″][lvca_team_member member_image=”6700″ member_email=”vretoelvis@gmail.com” facebook_url=”https://www.facebook.com/elvis.vreto.7?fref=ts” twitter_url=”https://twitter.com/nasastrankabih”][/lvca_team]

Mala Aleja br.40, 71210 Sarajevo
T +387 33 621 607
E ilidza.nasastranka@gmail.com

Poštovane građanke i poštovani građani Ilidže,

Hvala Vam za vrijeme koje izdvajate čitajući ove informacije. Ja sam Elvis Vreto i nosilac sam liste za Općinsko vijeće Općine Ilidža u ime Naše stranke Ilidža . Rođen sam 1973. g. u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu sam završio na Ilidži a u periodu 92-95, kao mladić, bio sam pripadnik Armije RBiH i učestvovao sam u odbrani zemlje. Oženjen sam i otac dvoje djece, direktor porodične firme od 1997. godine. Aktuelni sam vijećnik u Općinskom vijeću i konstantno predlažem rješenja za poboljšanje uslova života na našoj općini. Vodio sam računa o svim dijelovima općine i problemima sa kojima se susrećete. Inicijative, pitanja, amandmani, zaključci koje sam podnosio u Općinskom vijeću, obzirom da sam ipak jedini vijećnik Naše stranke, su dijelom prihvaćani kao osnovani a daljim radom i zalaganjem se trudim da se sve moje inicijative i realizuju do kraja.

Aktivnosti na koje sam posebno ponosan i koje sam uspio realizirati su; tražio sam da se povećaju izdvajanja- stipendije za studente i ucenike slabijeg imovnog stanja, u čemu sam i uspio, tražio sam povećanje izdavanja za sanaciju lokalnih puteva koji su u jako lošem stanju, što je još jedan od uspjeha koji smo ostvarili. Posebno sam ponosan na insistiranje i realizaciju povećanja izdvajanja za djecu sa posebnim potrebama te podršku sportskim kolektivima. Pokrenuo sam inicijativu uređenja parka ispred Doma kulture u Hrasnici koja je usvojena i u fazi je realizacije. Predložio sam i proces izrade elaborata za pokretanje Kina Igman, što je Općinsko vijeće zaključkom i usvojilo kao i postupak dopune elobarata po inicijativi o izgradnji škole na Stupu.

Zajedno sa kolegama iz susjedne općine Novi Grad uveli smo autobusnu liniju Ilidža-Dobrinja koja je realizirana. Otkočili smo i postupak novih izmjena i dopuna regulacionog plana Tibra pacifik na osnovu zahtjeva građana Stupa. Pokrenuli smo inicijative vezana za; probleme građana u Vodozaštitnoj zoni Sarajevsko polje, povećanje broja policajaca na našoj općini, rješavanje problema sa parking prostorom u centralnom dijelu Ilidže kao i rješenja za novu gradnju parking prostora, riješavanje problema za uličnom rasvjetom. Pokrenuli smo i inicijative vezane za snadbijevanje vodom i eklektičnom energijom naselja, od Kantona Sarajevo tražimo da se manifestacije u organizaciji Kantona Sarajevo održavaju i na Ilidži. U više navrata pokrenuo sam inicijativu o direktnoj finansijskoj podršci zapošljavanju nezaposlenih na našoj općini kroz fond za nezaposlene koji imaju ideju a nemaju podršku za realizaciju iste.

Elvis Vreto