Istekom zastupničkog mandata premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti, zastupnik u Skupštini iz Naše stranke odlukom CIK-a postao je Elvis Vreto. Elvis Vreto bio je vijećnik Naše stranke u Općini Ilidža i trenutno je predsjednik Glavnog odbora Naše stranke. Treća radna sjednica Skupštine Kantona, bila je ustvari Vretina prva.

Na njoj je postavio jedno pitanje i podnio jednu inicijativa.

Pitanje se odnosilo na zaštitu izvorišta Sarajevsko polje: „Zašto ni za osam  godina od pokretanja izrade Elaborata zaštite izvorišta Sarajevsko polje nije donesena Odluka o zaštiti izvorišta kao temeljni dokument za kvalitetno upravljanje a za pripremu smo uložili više stotina hiljada KM?“

Na pitanje očekuje pismeni odgovor.

Što se inicijative tiče, kritikovao je praksu prošle Vlade da nije dostavljala općinama zaključne ugovore o dodjeli koncesija kako bi općine mogle kvalitetnije planirati prihode u budžetima.

Naime, lokalnim zajednicama pripada 60 % sredstava od prihoda na osnovu  dodijeljene koncesije potrebno je iste redovno informisati,  a najmanje jednom godišnje dostavljati specifikaciju o realizaciji ugovora o koncesijima sa svim potrebnim podacima o prihodima i kontroli provođenja koncesionog ugovora .

Tražio je od nove Vlade i nadležnih ministarstava da tu praksu prekinu.