Elvis Vreto, zastupnik Naše stranke u Skupštini KS, inicirao je izradu prezentacije „Budžet KS za građane“ koja se odnosi na budžet Kantona KS za 2020.

„Prezentacija treba da svima koji nisu osposobljeni za čitanje budžeta u njegovoj uobičajenoj formi olakša uvid u njegov sadržaj. Budžet  KS za građane pored grafičkih prikaza treba biti pisan tako da se ima na umu da je namijenjen široj populaciji, razumljivim jezikom.

Nekoliko lokalnih zajednica to već radi i smatram to pozitivnom tendencijom kojoj se treba priključiti i Kanton Sarajevo“, rekao je Vreto.