Zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Edin Forto uputio je inicijativu prema Javnom preduzeću „Toplane“ da produže period isporuke grijanja.

Po inicijativi koju je uputio prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Forto traži da grijni period počinje u 5:00 ujutru i završava u 22:00 sata navečer.

„S obzirom na izrazito niske temperature, s kojima se suočavaju građani Sarajeva, posljednjih dana, kao i na najave da će od 5. do 9. januara biti još kritičnije stanje, Toplane bi trebalo produžiti period isporuke grijanja. Meteorološki izvještaji govore o temperaturama koje će varirati između -22 i -23 stepena u Sarajevu, što je daleko ispod prosjeka i sigurno razlog da Toplane intenziviraju grijanje“, kaže Forto.

Forto dodaje da građani plaćaju uvijek jednake račune, ali da zime nisu jednake, te podsjeća da su Toplane posebnom Uredbom obavezane na isporuku toplotne energije na način da se postiže temperatura zraka od 20°C.

„2014. i prošle godine, u januaru, bili smo pošteđeni ovako radikalnih temperatura, i imali smo čak situacije da je +15 u januaru. S obzirom da su tad građani plaćali račune, opravdano je da sada Toplane produže period zagrijavanja, kako bi se prevenirali problemi koji mogu nastati kod raznih kategorija građana zbog polarnih hladnoća koje nam predstoje“, dodaje Forto.