U vrijeme kada se razne zarazne bolesti šire Bosnom i Hercegovinom, Dom zdravlja Lukavac više od 20 godina koristi isti ulaz i hodnik za zdravu i bolesnu djecu.

Iako zgrada posjeduje fizički odvojene ulaze i hodnike gdje borave zdrava i bolesna djeca, ulaz za zdravu djecu je zaključan, pa kada roditelji odvedu svoje zdravo dijete ili bebu koja nije vakcinisana i nema razvijen imunitet, oni moraju proći kroz ulaz za bolesne i boraviti zajedno sa bolesnom, prehlađenom i gripoznom djecom do prozivke doktora, što zna potrajati i nekoliko sati.

„Ulaz za zdravu djecu je pretvoren u ostavu koju koriste medicinske sestre i jedno parking mjesto. Zbog jednog špajza roditelji su osuđeni da svoje zdravo dijete ili bebu odvedu na vakcinaciju ili obavezne redovne preglede, i zajedno borave satima s bolesnom djecom.  Zaista mi nije jasno zašto je upravi Doma zdravlja i direktorima unazad 20 godina u interesu da zbog njihovog nemara rizikuje zdravlje i živote, djece. Također, ovim nemarom, osim što ugrožavaju zdravlje, povećavaju itroškove.

Osmanović kaže da će Naša stranka podnijeti inicijativu i direktoru Doma zdravlja i općinskom vijeću da se ponovo osigura ulaz čekaonica i rad kartoteke za zdravu djecu, kako je prvobitno sve i zamišljeno.