Nakon uskraćivanja odgovora novinarima o broju, struci, imenima i prezimenima te statusu zaposlenih u Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije BiH, reagirao je zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije Dennis Gratz koji je danas isti zahtjev uputio prema Agenciji, pozivajući se na pravo pristupa informacijama, ali i obavezu Agencije da odgovori na zastupnička pitanja u roku od 15 dana.
“Praksa je pokazala da javni organi koji nisu pod direktnom koordinacijom Vlade Federacije BiH pogrešno primjenjuju standarde slobode pristupa informacijama i pitanja zaštite ličnih podataka. Dakle, postoji mogućnost uskraćivanja podataka, koja se tiču zaštite privatnosti treće osobe, ali podaci o radnom odnosu unutar Agencije jednostavno ne potpadaju pod privatni status. U ovom slučaju je za ovaj propust odgovorna Agencija. Znamo da njen upravni odbor imenuje Vlada na prijedlog ministra finansija”, kazao je Gratz.
“Podaci do kojih su mediji došli kažu da je u FIA-i zaposlena 121 osoba, riječ je o agenciji koja ima stalne izvora finansiranja zagarantovane Zakonom, ali i Odlukom o naknadama za usluge koje je donijela Vlada. Hiljade kompanija podnosi svoje izvještaje ovoj Agenciji. Zamislite, institucija zadužena da vodi registar obveznika podnošenja finansijskih izvještaja ne poznaje ni minimum principa javnosti. I tu više nije stvar podataka, već motiva. Kada neko na ovaj način krije podatke od medija, onda je jedino što javnost može pretpostaviti jeste da neko ima i ozbiljan motiv da postupa na takav način. Imaju 15 dana, pa ćemo vidjeti”, kazao je Gratz.