Zastupnik u Parlamentu Federacije Dennis Gratz (NS) danas je uputio inicijativu prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke kojom traži da ovo ministarstvo preduzme korake u izdvajanju sredstava za osiguranje dječijeg doplatka za roditelje kojima je ovo pravo uskraćeno zbog bojkota nastave u područnim školama u Vrbanjcima i Konjević Polju u RS-u.

“Roditelji iz Konjević Polja i Vrbanjaca brane pravo svoje djece na obrazovanje bez diskriminacije. Tu nije samo riječ o pitanju naziva jezika, već o kvaliteti nastave, nedovoljno integrisanom obrazovnom sistemu, kao i o neuvažavanju posebnih potreba povratničke populacije u tom smislu. Nakon što Ministarstvo prosvjete i kulture RS nije ispunilo svoje obaveze iz Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, roditelji su pokrenuli protest koji traje do današnjeg dana. Od tada traje pritisak vlasti iz RS-a da se ovaj bojkot prekine, što se, između ostalog, radi uskraćivanjem prava na dječiji doplatak. Ovo pitanje je upravo i razlog zašto se protest ne širi dalje, a nezadovoljstvo je prisutno širom ovog bh. entiteta”, kazao je Gratz.

“Roditelji su postupali odgovorno te nisu dopustili da zbog protesta njihova djeca ispaštaju. Pokrenuti su programi instruktivne nastave kojima je osigurano da đaci nastave sa učenjem i praćenjem gradiva. Za ovu su dobili načelnu podršku federalnih institucija, ali je u velikoj mjeri njihova borba ovisila od dobre volje istaknutih pojedinaca u vlasti, a ne od sistemske podrške. Vrijeme je da se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke konačno trzne i da svoj doprinos po ovom pitanju, a ne da kontinuirano sve probleme prebacuje u resor izbjeglih i raseljenih lica, te prema kantonalnim ministarstvima”, dodao je Gratz.

“Koja je cijena zaštite građanskih sloboda previsoka za Vladu Federacije? Da li im je to mnogo transferom izdvojiti sredstva za ugrožene porodice, pa će dopustiti da roditelji budu primorani pregovarati o vrijednostima sa Vladom RS-a? Do kada će problemi iz RS-a biti pitanje kojim se bavi samo par ljudi koji su porijeklom iz tog dijela BiH, dok će većina u vladajućoj Stranci demokratske akcije ograničiti svoju podršku na povremena saopćenja i izražavanje zabrinutosti”, kazao je Gratz.