Zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH Sabina Ćudić organizovala je danas konferenciju za novinare na kojoj je govorila o temi “Pazarić – šta dalje?”.

Ćudić je istakla da problem sa zloupotrebom finansijskih sredstava i zlostavljanjem štićenika u Zavodu Pazarić ni dan-danas nije riješen.

“U proteklih sedam dana u Zavod nisu upućeni dodatni njegovatelji, nije delegirana niti ozbezbijeđena dodatna medicinska oprema za rad sa štićenicima. Nisu obavljeni dodatni ljekarski pregledi štićenika i nije vršena revizija njihovih dijagnoza” – rekla je Ćudić.

Istakla je da joj je u proteklih sedam dana došlo mnogo zahtjeva za medijska gostovanja, ali da je to sve odbila jer joj je, kako kaže, prioritet rad s tužilaštvom.

“Insistirala sam da što prije u svojstvu svjedoka dam svoju izjavu tužilaštvu i dostavim materijale kako bismo doprinijeli što bržoj istrazi ali i spriječili eventualnu zloupotebu, sakrivanje ili uništavanje materijalnih dokaza” potcrtava Ćudić.

Dodaje da i dalje raste broj svjedoka o zloupotrebi sredstava i zlostavljanju štićenika u Zavodu Pazarić. Među njima su sada i roditelji štićenika, koji su bilježili povrede i upućivali na njih, ali odgovore za sada nisu dobili.

“Problem zloupotrebe i zlostavljanja štićenika u Zavodu Pazarić nije počeo sa ovom upravom, niti će završiti sa razrješenjem dužnosti direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora. Problemi su daleko dublji, Pazarić je sistem i dokaz nečega sa čim smo se, nadam se, spremni suočiti i priznati da korupcija u BiH ubija i šteti najranjivijim kategorijama stanovništva”, govori Ćudić.

U proteklih sedam dana, kako je navela, mediji, ali i zakonodavci fokus su stavili na dostavljače materijala i prijavljivače zloupotreba, a ne na počinioce. Iz tog razloga Klub Naše stranke u parlamentarnu proceduru uputit će Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača u FBiH.

“Jedno je evidentno – živimo u pravnom paradoksu, u kojem Krivični zakon FBiH, tačnije njegov član 345, nalaže kazne i kao krivično djelo definiše neprijavljivanje ovakvih slučajeva, dok istovremeno zakonodavstvo u BiH ne nudi nikakvu zakonsku zaštitu onima koji to prijavljuju, a koji se danas suočavaju sa političkom odmazdom i sa stravičnim pritiscima” rekla je Ćudić.

Kako je pojasnila, član 3 Nacrta zakona predviđa da je zabranjeno sprječavanje uzbunjivanja, a član 5 da uzbunjivač ima pravo na zaštitu i ima pravo da izvrši uzbunjivanje kod poslodavca, ovlaštenog organa ili javnosti.

“U junu prošle godine usvojen je Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije, ali to ni na koji način nije adekvatna zaštita za ljude koji prijavljuju šire oblike zloupotreba, pa između ostalog i zlostavljanje djece”, navela je Ćudić.

Još jednom je podsjetila uposlenike Zavoda, ali i širu javnost, na odredbe Krivičnog zakona FBiH, prema kojima je svako onaj ko svjedoči zlostavljanju djece dužan da to prijavi nadležnim organima.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, Ćudić je istakla kako odgovorno tvrdi da su materijali, odnosno stravične fotografije iz Zavoda Pazarić, iz proteklih 12 mjeseci, prenose Vijesti.ba.

“Stojim iza svake svoje izgovorene riječi. Također tvrdim da sam te materijale dobila 24 sata prije nego što sam ih pokazala javnosti i Parlamentu FBiH. Da je upitna vjerodostojnost fotografija, sasvim sigurno da Vlada FBiH ne bi promptno razriješila dužnosti direktora i Upravni i Nadzorni odbor” kazala je Ćudić.

Tekst preuzet sa Vijesti.ba