Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić predložila je zajedničku inicijativu prema Vladi FBiH vezanu za izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

„Zatražila sam od zastupnica i zastupnika SKS da podrže zajedničku inicijativu prema Vladi FBiH za hitne izmjene člana 3. navedenog zakona, kako bi se ukinula odredba po kojoj lica za mjesečnim prihodom većim od 25% prosječne plate gube status nezaposlene osobe“, kazala je Ćudić.

„Smatramo da ne možemo dopustiti nastavak prakse u kojoj se lica, koja ostvaruju prihod niži od minimalne plaće u FBiH, tretiraju kao zaposlene osobe, odnosno oduzimaju im se sva prava na podršku od države koja bi im trebala pripadati, prvenstveno pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na socijalnu sigurnost što su prava koja su im zagarantirana drugim zakonskim propisima Federacije BiH. Kolega Gratz je ovu inicijativu predložio u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, mi pokušavamo prikupiti podršku zastupnika u SKS, jer nam je cilj da se preko svih nivoa vlasti izvrši pritisak, uz pomoć svih legalnih mehanizama, kako bi se ova inicijativa koja ide ide u korist velikog broja socijalno ugroženih građana usvojila i realizirala“, pojasnila je.

Zastupnica Ćudić predložila je i niz, prethodno objavljenih mjera, za poboljšanje situacije u vezi sa zagađenosti vazduha na području Sarajeva. „Kao što sam već isticali, odgovornost za rješavanje ovog problema leži prvenstveno na Vladi KS, ali smo odlučili predložiti mjere, s obzirom da aktivnosti koje iz godine u godinu Vlada poduzima evidentno su paušalne, zastarjele i neefikasne. Štaviše, na današnjoj  je sjednici Vlada predložila suprotnu mjeru potrebnim rješešnjima, tj. predložila je legalizaciju bespravno izgrađenih objekata koji su među glavnim uzoročnicima otrovnih zagađenja, što je vrhunac bezobzirnosti prema svim građanima kojima je zbog zagađenja ugroženo zdravlje i mogućnost normalnog življenja. Nivo otrovnih čestica koje sada imamo u Sarajevu, u svjetskim gradovima automatski dovode do proglašenja vanrednog stanja, a kod nas Vlada KS još uvijek odbija da proglasi vanredno stanje“, zaključila je Ćudić.