Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uvrstio je u posebne programe zdravstvene zaštite terapiju za oboljele od celijakije – poremećaja koji obilježava trajna nepodnošljivost glutena.

Ranije je na prijedlog Alise Davidović, članice Općinskog odbora Naše stranke Novi Grad Sarajevo, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Sabina Ćudić uputila inicijativu da se oboljelima od celijakije omogući jednak tretman zdravstvene zaštite.

Oboljelima od celijakije potreban je selektivan režim prehrane koji podrazumijeva isključivanje svih namirnica koje sadrže i najmanju količinu glutena – bjelančevine koja se nalazi u većini žitarica, tako da nepridržavanje vodi ozbiljnom ugrožavanju zdravlja, čak sa smrtnim ishodom.

Iako se u Kantonu Sarajevo otkriva sve veći broj osoba sa ovim poremećajem, još uvijek mnoge javne ustanove poput bolnica, škola i vrtića, nisu omogućile adekvatnu ishranu ovim korisnicima.

Zbog toga je pokrenuto više udruženja koja se zalažu da se ovim pacijentima omogući prilagođen pristup zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo, te je na njihov zahtijev ZZO KS u program liječenja omogućio dostupnost 10 kg bezglutenskog brašna mjesečno.