Naša stranka je u Skupštini ZDK predložila izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje će studentima omogućiti da posljedice pandemije na njihovo obrazovanje lakše prevaziđu. Ako izmjene budu usvojene, studentima će biti omogućen prenos tri predmeta u narednu godinu. “Ukoliko...
Uobičajena je praksa da se vladajuće stranke pred izbore pregrupišu i pokušavaju predstaviti kao opozicija. U ZDK to rade Savez za bolju budućnost i Demokratska fronta. Njihovi aktuelni pokušaji da naprave većinu u Skupštini ZDK nemaju i neće imati...
Sanja Renić, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, traži da se laptopi, koje je Skupština podijelila zastupnicima, doniraju školama na području tog Kantona kako bi što veći broj djece na što kvalitetniji način bio uključen u proces online nastave. “Skupština...
Zastupnica Naše stranke Sanja Renić u Skupštini ZDK predala je u parlamentarnu proceduru set mjera Naše stranke za efikasniju borbu s pandemijom koronavirusa u tom Kantonu. „Radi se o 22 mjere koje obuhvataju informisanje, zdravstvo, privredu i neke druge oblasti...
Grad Zenica raspisao je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći pojedincima za nabavku GPS narukvica osobama sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom s područja Grada Zenica. Rezultat je to inicijative koju je podnijela Meliha Salčinović, vijećnica Naše stranke u Gradskom...
Sjednica Gradskog vijeća Zenica ni danas nije održana. Na njoj se nisu pojavili zastupnici SDA, A-SDA i SBB-a te zbog toga nije bilo kvoruma i nije usvojena Odluka o privremenom finansiranju. Tim povodom reagirala je Meliha Salčinović, vijećnica Naše...
U organizaciji Foruma mladih Naše stranke Zenica u petak, 7. 2. 2020., održan je Okrugli sto pod nazivom „Mi ostajemo“. Naida Omerdić, potpredsjednica Foruma mladih Naše stranke, tim povodom kaže: „Opštepoznata je priča o odlasku mladih iz zemlje. Kao mladi...
U JU Kantonalna bolnica Zenica samo majke mogu ostajati u bolničkim sobama sa hospitaliziranom djecom. Sanja Renić, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, zalaže se da se to omogući i očevima: „Ovom praksom onemogućuje se samohranim očevima da budu pratnja...
Sanja Renić, zastupnica Naše stranke u Skuptini ZDK, podnijet će inicijativu da se injekcije Clexane stavi na esenijalnu listu lijekova Federacije BiH. Autor inicijative je Alan Handžić, predsjednik Gradskog odbora Naše stranke Zenica. On kaže da ga je na inicijativu...
Sukob dva nivoa vlasti (gradskog i kantonalnog) vodi se više od tri godine. U ovim danima  dostiže svoj vrhunac i paralizuje rješavanje akutnih problema u Zenici. S tim u vezi oglasio se Kantonalni odbor Naše stranke u ZDK. “Niz životno...