Amela Topuz-Bajraktarević, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, podnijela je inicijativu za organizaciju edukacije o reproduktivnom i seksualnom zdravlju učenika osmih i devetih razreda osnovnih škola na području sarajevske općine Novi Grad. „U našoj općini nedavno se dogodio...
Administrativno okruženje za poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini najlošije je u Evropi. Podaci Svjetske banke govore da čak u 130 zemalja svijeta administracija obezbjeđuje bolje uslove za poslovne subjekte nego što to čini administracija u BiH, dok je...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za reorganizaciju poslovnice CIPS-a Novi Grad, a tu inicijativu nadležne općinske službe dužne su proslijediti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacije i MUP-u KS. "Radi...
Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz dobila je odgovor na inicijativu da se na raskrsnici u ulici Džemala Bijedića u Nedžarićima postavi zvučna signalizacija. "Prema informacijama Treće policijske uprave za 2016. godinu glavna raskrsnica u ulici Džemala Bijedića...
Amela Topuz, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, zatražila je od općinskih vlasti Novog Grada da promijene pristup u saradnji sa Obrtničkom komorom. Naime, vijećnica Topuz upozorava da je Naša stranka predlagala posebne mjere stimuliranja obrazovanja...
Vijećnica Naše stranke Amela Topuz na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Gradu pokrenula je inicijativu za sanaciju mosta u Halilovićima. "Pored činjenice da most nema trotoar, gdje je samim time kretanje pješaka vrlo otežano i pod rizikom, i asfalt...
Amela Topuz, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, upozorila je na potrebu promjene pristupa u stipendiranju učenika i studenata u ovoj sarajevskoj općini. Topuz naglašava nužnost većeg uključivanja mladih iz škola koje su zapostavljene postojećim programima, a...
Započeli su radovi na sanaciji Trga sarajevske olimpijade. Riječ je o realizaciji inicijative koju je na sjednici Općinskog vijeća pokrenula vijećnica Naše stranke Amela Topuz. Podsjećamo, vijećnica Amela Topuz je u oktobru prošle godine podnijela inicijativu za sanaciju i obnovu...
Moje ime je Amela Topuz. Odrasla sam i živim na Dobrinji. Tu smo proveli rat. Dok je otac bio na linijama na Žuči i Treskavici, mama i ja smo se snalazile za hranu, vodu i ogrjev: uvijek sam tražila da...
Nakon prihvaćene inicijative vijećnice Naše stranke u Novom Gradu Amele Topuz u maju mjesecu, kojom je zatraženo obezbjeđivanje prostora zatvorenog tipa za presvlačenje i dojenje/hranjenje beba u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“, općinske službe su...