Na ovogodišnjoj, jedanaestoj po redu CERT konferenciji (Central European Round Table of Green Local Councillors) u Beču, Našu stranku su predstavljale potpredsjednica Nasiha Pozder i naša vijećnica u Novom Gradu, Amela Topuz. Osim prilike za susret sa političkim strankama...
Pred sjednicu Gradskog vijeća Sarajeva, na najavu izmjena i dopuna Regulacionog plana Marijin Dvora po skraćenom postupku, reagovali su vijećnici Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva. Oni smatraju da je proceduralno napravljen niz propusta u pripremi prijedloga, te da...
Prethodni vikend su se članovi i članice Naše stranke, uključujući i vijećnike/ce kako NS tako i LDS u organizaciji Friedrich Naumann Stiftung imali priliku educirati na temu Zemljišne politike i Poboljšanja uslova za lokalno poduzetništvo. Predavačice na seminaru su bile...
U periodu od 2. do 4. oktobra održan je seminar "Smart Cities", kao posljednji u nizu seminara u sklopu dvogodišnjeg istoimenog projekta koji je organizirala Friedrich Neumann fondacija (FNF), a u kojem su značajno učešće uzeli članovi Naše stranke. Cilj...
Predstavnici Naše stranke ovih dana su u službenoj posjeti Briselu, gdje su održali niz sastanaka sa predstavnicima evropske grupacije stranaka zelene orijentacije "European Greens", kao i predstavnicima fondacija i drugih asocijacija koje su bliske politikama Zelenih. "Jako sam zadovoljna da...
Općinski sud u Zenici odbio je tužbu člana Naše stranke u Zenici Akifa Smajlovića protiv Husejina Smajlovića, načelnika Općine Zenica, i Nebojše Nikolića, predsjedavajućeg Općinskog vijeća, u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju hidroelektrane u Vranduku. Smajlović je tužbu uložio...
O trenutnoj situaciji i atmosferi u Našoj stranci, par mjeseci nakon Kongresa, razgovarali smo sa našom potpredsjednicom, Nasihom Pozder, dr. arh., koja je u posljednje četiri godine svog angažmana u NS-u dala veliki doprinos politikama i rješenjima vezanim za...
Na sjednici Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Grada Sarajeva, usvojena je inicijativa općine Novi Grad za promjenom regulacionog plana u vezi sa područjem kod Doma zdravlja Kurovec (Alipašin Most 7) koja je podnesena na iskazani interes investitora....
Općina Novi Grad je u februaru 2014. godine raspisala konkurs za izgradnju ''Kongresnog centra Sarajevo''. Odlukom o konkursu predviđeno je da će se objekat graditi neposredno uz RTV Dom, u zoni koja je, Urbanističkim planom grada Sarajeva, još 1985. godine,...
Jučer je, u organizaciji Gradskog odbora Naše stranke Zenica, održan skup "Vranduk ima pravo na kulturu i turizam". Događaj ima za cilj utvrđivanje konkretnih rješenja i prijedloga vezanih za zaštitu područja Vradnuka, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, posebno u...