Jučer su na sjednici OV Centar Sarajevo vijećnici Naše stranke glasali protiv izmjene Regulacionog plana “Gradski centar Marijin Dvor” kojim se mijenja namjena lokaliteta Hastahana, a koji je ipak većinom glasova usvojen. Još prije nekoliko mjeseci u medijima se pojavila...
Tragom informacija o prodaji Električne centrale na Marijin Dvoru te povodom naznaka o gradnji koja bi se trebala odvijati na lokaciji ovog objekta koji je 2015. godine Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašen nacionalnim spomenikom, reagovala je potpredsjednica...
Potpredsjednica Naše stranke Nasiha Pozder reagirala je povodom zainteresiranost Vlade Federacije da na lokaciji parka Hastahana gradni novu zgradu za svoje sjedište. „Vlada FBiH je još 2009. godine pokazala interes da sebe i svoje namještenike smjesti u zgradu Elektroprivrede BiH,...
Na poziv Friedrich Naumann Stiftung u okviru Smart City projekta, Nasiha Pozder, potpredsjednica Naše stranke, učestvovala je na workshopu "Smart Cities-The future of my city" koji se održao u Berlinu od 12. do 15. juna. "Ovo je bila odlična prilika...
Nakon što je Vlada prihvatila amandman Naše stranke na Prijedlog zakona o prostornom uređenju, kojim je prekinuta praksa i mogućnost slobodnog tumačenja i zloupotrebe položaja načelnika i gradonačelnika kroz korištenje mehanizma korekcije prostornih planova. Potpredsjednica Naše stranke i profesorica...
  Zastupnici Naše stranke glasat će protiv Prijedloga zakona o prostornom uređenju, nakon najave iz Vlade KS da nisu prihvaćeni amandmani koje je uputio zastupnik Edin Forto. "U dosadašnjem zakonu je postojao famozni član 46. koji govori o korekcijama planskih dokumenata...
Potpredsjednica Naše stranke dr. Nasiha Pozder oglasila se povodom najave iz Zavoda za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo po pitanju gradnje na zaštićenom lokalitetu arhološkog nalazišta u Butmiru. „Prije nekoliko dana direktor Zavoda za planiranje i razvoj KS, na pitanje...
Nakon što je posljednji snijeg nanio veliku štetu stablima na javnim zelenim površinama u Sarajevu, potpredsjednica Naše stranke Nasiha Pozder komentirala je mjere za zaštitu stabala koje je poduzimao KJKP Park. "U vanrednim situacijama poput ove od prije nekoliko dana, kakva...
Povodom poziva ambasadora Saudijske Arabije u BiH Hanija bin Abdulaha Muminaha institucijama BiH da izmijene zakone i omoguće strancima kupovinu nekretnina na teritoriji BiH, oglasila se Nasiha Pozder, potpredsjednica Naše stranke. „Pohvalno je što je ambasador Saudijske Arabije primijetio značajne...
  Nakon što je na jučerašnjoj sjednici Doma naroda usvojena trasa autoputa na Koridoru Vc, oglasila se Nasiha Pozder, potpredsjednica Naše stranke. "Izglasane amandmane podnijele su Autoceste, potpuno izignorisavši Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje je 2011. bilo jedini zakonski legitiman i...