Razgovor o promociji Sarajeva, turističkim potencijalima, društvenom i političkom angažmanu. Ti si kandidat Naše stranke. Građanske, socijal-liberalne opcije. Kulturu, istoriju, tradiciju, ne samo u vezi sa Sarajevom, dosad su mnogo eksploatisale nacionalne stranke. Kad se gleda ideološki, koja je suštinska...
Krajem jula ove godine počeli su radovi na sanaciji jednog dijela ulice Kovači koja je bila u izuzetno lošem stanju, a kojom inače dnevno prolazi na stotine automobila koji se kreću ka ulici Kracule. Ovo je učinjeno na inicijativu vijećnika...
Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na današnjoj sjednici usvojilo je rebalans budžeta za ovu godinu, u čijem je okviru planiran i grant za rekonstrukciju sportsko-rekreacionog igrališta Bijela Bašča. Naša stranka već odavno inicira obnovu ovog igrališta. Tarik Jažić, kao kandidat...
Vijećnici Naše stranke podržali su Zaključak Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo kojim se omogućava izdvajanje sredstava u iznosu od 700.000 KM za kupovinu minibusa koji bi saobraćali padinskim dijelovima ove općine. Na ovaj način će svih 11 linija u...
Vijećnici Naše stranke Stari Grad Sarajevo Vibor Handžić i Adla Kupusović, zajedno sa predsjednikom Općinskog odbora Stari Grad Tarikom Jažićem i članicom Odbora Jasminom Mršo posjetili su Organizaciju altruista Svjetlo u Logavinoj ulici. Organizacija altruista Svjetlo okuplja osobe sa lakim...
Općinsko vijeće Stari Grad uputilo je prema Vladi FBiH inicijativu čiji je autor vijećnik Naše stranke Vedran Grebo. Radi se o zahtjevu za izradom niza dokumenata koji bi omogućili da Baščaršija uistinu bude zaštićeno kulturno-historijsko područje. Neki od njih su:...
Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Adla Kupusović pozdravila je najavu uklanjanja nelegalno postavljenh reklama na prostoru Baščaršije, na koje su vijećnici Naše stranke upozoravali više puta i ovaj problem prijavljivali nadležnim službama. "Konačno su se iznašli mehanizmi...
Nakon što je novoosnovano JP "Sarajevo" ispostavilo fakturu po neprihvatljivim iznosima organizatorima Jazz Festa za održavanje jednog dijela programa u prostoru Vijećnice, reagovao je Vibor Handžić, predsjednik kluba gradskih vijećnika Naše stranke. Handžić je izrazio nezadovoljstvo indolentnošću institucija , zbog...
Vijećnica Naše stranke u Starom Gradu Adla Kupusović podnijela je inicijativu da se o terminima održavanja sjednica savjeta mjesnih zajednica putem e-maila obavještavaju vijećnici i vijećnice u Općinskom vijeću.  "U procesu jačanja uloge mjesnih zajednica ključno je da se poboljšaju...
Klub vijećnika Naše stranke u Starom Gradu podnio je inicijativu za infrastrukturno prilagođavanje ulice Kovači i formiranje nove turističke zone u cilju poboljšanja turističke ponude u općini Stari Grad. "Naša općina je, prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, jedna od...