Postojeći kanalizacioni sistem u Sanskom Mostu (građen u periodu od 1988. do 2010.) nije dovršen, pa trenutno imamo situaciju da najveći broj domaćinstava koristi nepropisno izgrađene septičke jame čiji sadržaj odlazi u podzemne vode, a koje se kasnije ulijevaju...
Općinski odbor Naše stranke Sanski Most pokrenut će inicijativu za otvaranje Ureda za komunikaciju i saradnju sa dijasporom, preko kojeg bi općina komunicirala sa građanima i građankama Sanskog Mosta koji žive i rade u inostranstvu. „Općina Sanski Most je općina...
Naša stranka je upozorila da je budžet Općine Sanski Most za 2016. godinu, prema očekivanju, usvojen bez osvrta na javnu raspravu i komentare građana i građanki Sanskog Mosta. Nije uzeto u obzir sedam prijedloga Naše stranke, koje je naš...
Nakon što je Vlada Federacije BiH usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u Federalnim organima uprave, Općinski odbor Naša stranke u Sanskom Mostu još je u januaru pokrenuo inicijativu da se angažuje revizorski tim, koji bi bio...
Naša stranka Sanski Most je pokrenula inicijativu za osiguranje pomoći porodiljama i mladim porodicama s djecom, a vijećnik NS-a Ermin Osmanagić je najavio i prijedlog amandmana kojim će se osigurati potpora za novorođenčad. Osmanagić je naglasio potrebu strateškog pristupa podršci...
Naselje 17. Viteške krajiške brigade, koje je poznatije pod imenom Front izgrađeno je osamdesetih godina prošlog vijeka u jeku urbanizacije Sanskog Mosta. U naselju je izgrađeno petnaest stambenih blokova sa oko 400 stanova. Prvobitnim projektom predviđena komunalna infrastuktura u...
Povodom sklapanja ugovora između Općine Sanski Most i firme ‘’Medijagraf’’ o zakupu prostora kina ‘’Sana’’, oglasio se Općinski odbor Naše stranke Sanski Most sa stavom da je navedenim ugovorom nanesena šteta lokalnoj zajednici. ‘’Ugovorom o zakupu prostora kina ‘Sana’ za...
Na prijedlog članice Naše stranke Medine Đulović, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić podnio je inicijativu da se riješi problem nedostatka ulične rasvjete u MZ Fajtovci, kod “Wuperthalovih” zgrada. "Ovaj problem je aktuelan već...
Danas će, u organizaciji Naše stranke Sanski Most, biti održana tribina na temu iseljavanja lokalnog stanovništva i razmjene iskustava mladih i obrazovanih ljudi u vezi sa povratkom u BiH i potrebi izmjene pristupa vlasti prema problemima mladih i izazovima...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić uputio je inicijative za obnovu dječijeg igrališta u naselje 17.V.K.B i  uređenje prilaza u pomenuto naselje. "Izdvajanje sredstva za obnovu dječijeg igrališta u naselju 17 VKB smo već...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST