Sanski Most Archives - Page 3 of 6 - Naša stranka
Jučer je u punoj sali Općinskog vijeća Sanski Most održana tribina Naše stranke na kojoj se razgovaralo o problemu iseljavanja stanovništva sa prostora ove općine. Govornici su bili Dennis Gratz, zastupnik u Federalnom parlamentu, Irma Baralija, članica Predsjedništva Naše...
Danas će, u organizaciji Naše stranke Sanski Most, biti održana tribina na temu iseljavanja lokalnog stanovništva i razmjene iskustava mladih i obrazovanih ljudi u vezi sa povratkom u BiH i potrebi izmjene pristupa vlasti prema problemima mladih i izazovima...
Nađa Nukić, članica Naše stranke Sanski Most, inicirala je nabavku uređaja za mjerenje zagađenosti zraka, kao i rekuperatora - uređaja za prečišćavanje zraka u zatvorenim prostorima u kojima borave djeca. ”Na području općine Sanski Most ne postoje uređaji za mjerenje...
U Našoj stranci u Sanskom Mostu oglasili su se povodom otvorenog pisma Asima Kambera, predsjednika Općinskog odbora SDA, u kojem je priznao da je nezakonito trošen javni novac i dodjeljivana državna i tuđa privatna imovina zaslužnim građanima. "U sukobu između...
Za potrebe održavanja, rekonstrukcije i građenja javnih cesta, na svim nivoima vlasti, angažira se oko 4 % sredstava prikupljenih po osnovu PDV-a i cjelokupni iznos naknade za ceste, koju korisnici plaćaju prilikom registracije motornih vozila. To su redovni prihodi...
Na prijedlog članice Naše stranke Medine Đulović, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić podnio je inicijativu da se riješi problem nedostatka ulične rasvjete u MZ Fajtovci, kod “Wuperthalovih” zgrada. "Ovaj problem je aktuelan već...
Općinski odbor Naše stranke Sanski Most pokrenut će inicijativu za otvaranje Ureda za komunikaciju i saradnju sa dijasporom, preko kojeg bi općina komunicirala sa građanima i građankama Sanskog Mosta koji žive i rade u inostranstvu. „Općina Sanski Most je općina...
Povodom sklapanja ugovora između Općine Sanski Most i firme ‘’Medijagraf’’ o zakupu prostora kina ‘’Sana’’, oglasio se Općinski odbor Naše stranke Sanski Most sa stavom da je navedenim ugovorom nanesena šteta lokalnoj zajednici. ‘’Ugovorom o zakupu prostora kina ‘Sana’ za...
Općinski odbor Naše stranke u Sanskom Mostu je ukazala da je planirani budžet Općine za 2015. godinu od 11 610 000 konvertibilnih maraka nerealan, posebno zbog činjenice da je rebalansom ostvareni budžet u prošloj godini iznosio 8 700 000 maraka....
Na prijedlog članice Naše stranke Biljane Osmančević na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić podnio je inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u Pobriježju. "Ovo autobusko stajalište ,koje koriste stanovnici naselja u dolini rijeke Blihe...