Nakon što je Vlada Federacije BiH usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u Federalnim organima uprave, Općinski odbor Naša stranke u Sanskom Mostu još je u januaru pokrenuo inicijativu da se angažuje revizorski tim, koji bi bio...
Vijećnik Naše stranke Sanski Most, Ermin Osmanagić, uputio je inicijativu u Općinskom vijeću Sanski Most da se otvori Ured za dijasporu, preko kojeg bi Općina komunicirala sa građanima i građankama Sanskog Mosta koji žive i rade u inostranstvu. Općina Sanski...
Za potrebe održavanja, rekonstrukcije i građenja javnih cesta, na svim nivoima vlasti, angažira se oko 4 % sredstava prikupljenih po osnovu PDV-a i cjelokupni iznos naknade za ceste, koju korisnici plaćaju prilikom registracije motornih vozila. To su redovni prihodi...
Na prijedlog članice Naše stranke Biljane Osmančević na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić podnio je inicijativu za uređenje autobuskog stajališta u Pobriježju. "Ovo autobusko stajalište ,koje koriste stanovnici naselja u dolini rijeke Blihe...
U Našoj stranci u Sanskom Mostu oglasili su se povodom otvorenog pisma Asima Kambera, predsjednika Općinskog odbora SDA, u kojem je priznao da je nezakonito trošen javni novac i dodjeljivana državna i tuđa privatna imovina zaslužnim građanima. "U sukobu između...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić uputio je inicijative za obnovu dječijeg igrališta u naselje 17.V.K.B i  uređenje prilaza u pomenuto naselje. "Izdvajanje sredstva za obnovu dječijeg igrališta u naselju 17 VKB smo već...
Općinski odbor Naše stranke Sanski Most oštro je osudio izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Sanski Most, koje je na sjednici Vijeća održanoj 27. aprila 2017. godine usvojila vladajuća većina koju čine SDA, SBB i DNS. "Izmjene Poslovnika nisu bile...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić uputio je inicijative za uređenje ulice Hromalića sokak i i dječijeg igrališta u naselju Zdena, na prijedloge članice Dijane Merdanović i predsjednika Općinskog odbora Naše stranke...
Na prijedlog članice Naše stranke Medine Đulović, na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Sanskom Mostu vijećnik Naše stranke Ermin Osmanagić podnio je inicijativu da se riješi problem nedostatka ulične rasvjete u MZ Fajtovci, kod “Wuperthalovih” zgrada. "Ovaj problem je aktuelan već...
U Našoj stranci u Sanskom Mostu pripremili su amandmane na Prijedlog budžeta Općine za 2017. godinu. Tim povodom ističu da su u Prijedlogu pojedina izdvajanja i dalje enormno visoka i nerealna, te da određene kategorije stanovništva,  poput porodilja, mladih i...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST