Vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo Vildana Bešlija na današnjoj sjednici Općinskog vijeća istupila je u vezi s tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Izvještaj o radu JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo. Izvještaj je trebala podnijeti Skupština preduzeća, a...
Na jučerašnjoj sjednici OV Novo Sarajevo odbijena je inicijativa da se raspiše referendum o preimenovanju Sportske dvorane „Novo Sarajevo“ u Sportska dvorana „Goran Čengić“. Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke, kaže: „Sve što smo željeli je da građani kažu svoj stav...
Građanski opozicioni blok u Općinskom vijeću Novo Sarajevo na sljedećoj sjednici Vijeća tražit će raspisivanje referenduma građana o imenu sportske dvorane u Novom Sarajevu. Iz ovog bloka koji čine SDP BiH, Demokratska fronta, Naša Stranka i Građanski savez, saopšteno...
Na posljednjoj - julskoj sjednici nije usvojen Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2016.godinu Strategija integrisanog razvoja Općine obuhvata period 2014. - 2023.godine, koja predstavlja ključni dokument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim...
Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Barbara Peleš-Stroil je zatražila odgovore nadležnih službi u vezi izgradnje stambeno-poslovnog objekta na parceli izmedju ulica Paromlinska-Alojza Benca-Butmirska. „Prema važećem Regulacionom planu Centar Novo Sarajevo predviđena je izgradnja novog stambeno-poslovnog objekta P+3...
Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća postavio je pitanje da li je dobijeno odobrenje i  odabran ponuđač za izvođenje radova na rekonstrukciji ceste i slivnika u ulici Ćamila Sijarića 53-57, "Problem je nastao nakon...
Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Robert Pleše uputio je na posljednjoj sjednici vijećničko pitanje o načinu izdavanja dozvola za izgradnju i postavljanje baznih stanica kao i WI-FI krovnih i uličnih predajnika na lokacijama u MZ Kovačići. "Pitao sam da li su...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za prilagođavanje tematskih parkova u ulici Envera Šehovića, s obzirom da je trenutno u toku izrada izvedbenih projekata. "Ovi tematski parkovi će biti jedini...
Realizirane su inicijative Vedrana  Jovančića, vijećnika Naše stranke u Novom Sarajevu, kojim su poboljšani uslovi na zelenim površinama u ulicama Ferde Hauptmana i Džemala Bijedića. "Na sjednici u aprilu zatražio sam od nadležnih općinskih službi da upute zahtjev investitorima koji...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Barbara Peleš Stroil podnijela je inicijativu da se postave kante za otpatke na raskrsnici ulica Ložionička i Zmaja od Bosne, na prijedlog člana Naše stranke Zarmina Haskovića. "Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Sarajevu, na...