Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća postavio je pitanje da li je dobijeno odobrenje i  odabran ponuđač za izvođenje radova na rekonstrukciji ceste i slivnika u ulici Ćamila Sijarića 53-57, "Problem je nastao nakon...
Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Robert Pleše uputio je na posljednjoj sjednici vijećničko pitanje o načinu izdavanja dozvola za izgradnju i postavljanje baznih stanica kao i WI-FI krovnih i uličnih predajnika na lokacijama u MZ Kovačići. "Pitao sam da li su...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za prilagođavanje tematskih parkova u ulici Envera Šehovića, s obzirom da je trenutno u toku izrada izvedbenih projekata. "Ovi tematski parkovi će biti jedini...
Realizirane su inicijative Vedrana  Jovančića, vijećnika Naše stranke u Novom Sarajevu, kojim su poboljšani uslovi na zelenim površinama u ulicama Ferde Hauptmana i Džemala Bijedića. "Na sjednici u aprilu zatražio sam od nadležnih općinskih službi da upute zahtjev investitorima koji...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Barbara Peleš Stroil podnijela je inicijativu da se postave kante za otpatke na raskrsnici ulica Ložionička i Zmaja od Bosne, na prijedlog člana Naše stranke Zarmina Haskovića. "Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Sarajevu, na...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu Vedran Jovančić, vijećnik Naše stranke, podnio je inicijativu za izradu i postavljanje niša za kontejnere ispred ulaza broj 15 u ulici Nedima Filipovića . "U istoj ulici na adresama Nedima Filipovića 9-11 i...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća  Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu, podnijela je inicijativu za redizajn web stranice Općine Novo Sarajevo kako bi se poboljšala njena funkcionalnost i otvorila mogućnost za bolju komunikaciju sa građanima. "Ovu inicijativu podnosila sam u nekoliko...
  Vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Barbara Peleš Stroil dobila je odgovor na pitanje vezano za ugradnju lifta u Domu zdravlja Omer Maslić koje je postavila na sjednici Gradskog vijeća. "Pitanje sam postavljala i u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, a tom...
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu Robert Pleše, vijećnik Naše stranke, zatražio je od nadležnih službi da što prije postave fizičke barijere – prepreke koje će onemogućiti penjanje na pješačku stazu  u ulici Azize Šaćirbegović kod vrtića...
Vijećnik Naše stranke Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu za postavljanje fizičke prepreke koja će onemogućiti parkiranje u blizini zgrade Općine Novo Sarajevo. "U pitanju je pješačka staza na oko 25 metara jugozapadno od zgrade općine Novo...
VELIČINA TEKSTA
KONTRAST