"Perpetuum mobile" u Banjoj Luci 25.03.2015. godine predstavila je osmu generaciju Akademije za mlade političke lider/ke u Bosni i Hercegovini. Članovi Naše stranke, Nihad Uk i Jasenko Jovančić, jedni su od polaznika koji su uspješno završili ovogodišnji program. Akademiju su uspješno...
Općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo inicijativu vijećnika Naše stranke, Pleše Roberta, s ciljem provedbe Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Novo Sarajevo, koja se tiče realizacije projekta ozelenjavanja površina uz saobraćajnice i tramvajske pruge. Postavljanje tzv. "zelena barijere" (brzorastuća živa ograda)...
Komisija za statusna pitanja boraca pri Općinskom vijeću Novog Sarajeva, dostavila je vijećnicima izvještaj o radu, aktivnostima i programima udruženja građana koja okupljaju boračku populaciju. Budući da udruženja imaju dužnost da dio sredstava utroše za troškove rada udruženja, a...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Na današnjoj sjednici Skupštine KS, Naša stranka je glasala protiv imenovanja kantonalne vlade koju je podržala skupštinska većina na čelu sa SDA i DFŽK. "Klub Naše stranke je izrazio sumnju u kvalitetu i sadržaj diploma imenovanih ministara u Vladi KS,...
Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva, klub vijećnika Naše stranke je zatražio pojašanjenje odnosa između Grada Sarajeva i Vijećnice. „Svjedoci smo da se u Vijećnici organiziraju događaji različitih sadržaja u organizaciji Grada Sarajeva i drugih subjekata, te da se prostori...
Skupština Kantona Sarajevo je 03.03.2015. održala još jednu hitnu sjednicu. Iako je nova skupštinska većina u sastavu SDA-DF-BPS probila zakonske rokove za formiranje vlade, iz nekog razloga nas sazivaju po hitnim sjednicama. Valjda nemaju vremena da pripreme materijale i...
Naša stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Sarajeva da povuče sa dnevnog reda tačku o povećanju plata. U vremenu kada rastu troškovi, smanjuju se izdvajanja za konkretne projekte, a gradska uprava sve više postaje sama sebi svrha, povećanja plata od...
Dragi građani i građanke općine Novo Sarajevo Sarajevo, Općina Novo Sarajevo je uputila poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta općine Novo Sarajevo za 2015. godinu. Pozivamo vas da svoje komentare uputite na nasastranka@nasastranka.ba, ili da učestvujete u najavljenim javnim...