“Načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo, i u novonastaloj situaciji, s udarom posljedica pandemije COVID-19 na lokalnu ekonomiju, još jednom pokazuje da je Općina Novo Sarajevo, koju on već godinama sporo i traljavo vodi, privrednicima samo finansijsko opterećenje bez...
Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo dodijelio je sredstva iz tekuće rezerve Fudbalskom klubu Novo Sarajevo. Dženan Tikveša, član Općinskog odbora Naše stranke Novo Sarajevo, tu odluku smatra štetnom jer su njom, kako kaže, zloupotrebljena sredstva rezerve a u igri...
Općinski odbor Naše stranke Novo Sarajevo pokrenuo je inicijativu za rješavanje problema nemogućnosti parkiranja vozila na parkinzima uz kolektivne stambene objekte te na istim planiranje parking prostora za osobe sa invaliditetom. „Prema Uredbi o organizaciji i načinu naplate parkiranja u...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Barbara Peleš Stroil dobila je od nadležnih službi odgovor na vijećničko pitanje o sanaciji krova na objektu Osnovne škole "Pofalići", koje je uputila na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. 1. 2017. "Na Javnoj raspravi...
Na sjednici Gradskog vijeća Sarajeva je usvojen prijedlog vijećnika Naše stranke da se učenicima I-2 razreda Osnovne škole „Osman Nakaš“, koji su naučili znakovni jezik da bi pomogli u inkluziji svog školskog druga Zejda Ćoralića, dodijeli nagrada „Sarajevska pahuljica“. „Također,...
Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu za sanaciju parka koji se nalazi sa južne strane zgrade u ulici Džemala Bijedića 44-48. "Inicijativu sam podnio na zahtjev građana i za početak...
Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija podnijela je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća inicijative za uređenje Grbavičke ulice na koje je dobila pozitivne odgovore. „Tražila sam da se uklone označena mjesta za parkiranje na autobuskoj stanici pored apoteke...
Nakon što je gradonačelnik Ivo Komšić (SDP) donio naredbu o obustavi plata i naknada u organima Grada Sarajeva, zaposleni su protiv njega podnijeli krivičnu prijavu, optužujući ga za zloupotrebu službenog položaja. Nakon Komšićevog istupa u medijima, reagirao je Klub...
Vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo Vildana Bešlija na današnjoj sjednici Općinskog vijeća istupila je u vezi s tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Izvještaj o radu JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo. Izvještaj je trebala podnijeti Skupština preduzeća, a...
Na posljednjoj - julskoj sjednici nije usvojen Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2016.godinu Strategija integrisanog razvoja Općine obuhvata period 2014. - 2023.godine, koja predstavlja ključni dokument za proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim...